autorzy

Wróć do listy

Dąbrowska-Brzozowska, Stanisława

Autor

Metrykalia
Liczba dzieci: 
1
Źródła do biogramu: 
G. Stachów, Wspomnienia Stanisławy Dąbrowskiej-Brzozowskiej z d. Giza (...), Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AW II/2372.