autorzy

Wróć do listy

Buczyńska, Józefa z Trepków

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
22.04.1843
Miejsce urodzenia: 
Ogrodzona w powiecie piotrowskim
Data śmierci: 
1929
Miejsce śmierci: 
Ciężkowice
Rodzice: 
Seweryn, Modesta Zbijewska
Pochodzenie: 
szlachta
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
2
Imię dziecka: 
Tomasz
Jan
Szkoły: 
domowe
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Bolesław Feliks Antoni Buczyński
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
Pamiętnik Józefy z Nekanda-Trepków Buczyńskiej; Szymon  Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952; Andrzej J. Zakrzewski, Tomasz Buszczyński w opinii sąsiadów - Maluszyn / Częstochowa; tenże, Ziemiańscy oryginałowie  w: http://www.maluszyn.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=1; K. Łągiewka, Z dziejów majątku Pławno i jego właścicieli do roku 1945, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VIII (2014), s. 181.