autorzy

Wróć do listy

Bieżuner, Estera

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1888
Miejsce urodzenia: 
Warszawa (?)
Pierwszy język: 
polski (?)
Liczba dzieci: 
2
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Biezuner (imię nieznane)
Źródła do biogramu: 
E. Bieżuner, Relacja Estery Bieżuner, ŻIH, sygn. 301/468; A. Haska, Dowody i zeznania. Świadectwa o Zagładzie w pierwszych latach powojennych, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 361–372 (https://journals.openedition.org/td/10225).

Publikacje autora