publikacje

Wróć do listy

zapiski osobiste [dziennik]

Najwcześniejszy zachowany dziennik Anieli Gruszeckiej, który zaczęła prowadzić w wieku jedenastu lat. Autorka przedstawia swoje relacje z rodzeństwem, wspólne dorastanie w Warszawie i okres po przeprowadzce na polsko-ukraińską wieś Bryckie. Więzi rodzinne są bliskie, jednak Aniela wcześnie odczuwa, że jest inna i w związku z tym pisze o osamotnieniu. Pojawia się motyw zazdrości o brata, który w oczach dziewczynki traktowany jest w sposób wyjątkowy. Sporo miejsca zajmują zapiski dotyczące tego, kim jest i kim chciałaby się stać.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Bardzo lakoniczne wspomnienia Jadwigi – babci (prababci? – z treści nie wynika) Julii Sobkowicz, autorki pracy,  spisane w narracji pierwszoosobowej, w której Julia Sobkowicz swoim piórem oddaje głos bohaterce. Jadwiga – Jadzia, we wspomnieniach bardzo zwięźle opisuje spokojne dzieciństwo, naukę i lata wojny aż do czasu kiedy opuściła rodzinny Lwów i przeniosła się do Wrocławia. Dużo chętniej wraca pamięcią do miasta swojego dzieciństwa i młodości, wiele miejsca poświęcając na wymienienie jego największym – jej zdaniem – atrakcji.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe.

Lakoniczne zapiski dotyczące pochodzącej z Drohobycza Stefanii Kulczyckiej. Autorki – Karolina Szleszyńska i Joanna Kowalska – bazując na wspomnieniach swej bohaterki, ukazują świat dzieciństwa Kulczyckiej, a główne miejsce zajmuje w nim zarys przedwojennej rzeczywistości drohobyckiej: lokalna kultura i zwyczaje (szkoła, zabawy), w zasadzie zaś nieobecne są przeżycia ukazujące świat z osobistej perspektywy bohaterki.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Wspomnienia Marii Mariowskiej wysłuchane i spisane przez jej wnuczkę – Aleksandrę Pawlak. Prababcia autorki opowiada o swoim życiu na Kresach, które dzieliło się na szczęśliwe i dostatnie dzieciństwo, kiedy całym światem bohaterki była jej rodzina i rodzinna wieś Mogielnica oraz na czas wojny, na którą przypadły lata wczesnej młodości  Mariowskiej – również przeżyte w rodzinnej miejscowości, lecz z poszerzonym nagle o traumatyczne wydarzenia krajobrazem. Bohaterka portretuje przedwojenną Mogielnicę – jej wielokulturowość,  codzienne życie mieszkańców i  swojej rodziny.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Zapis rozmowy Pauliny Konarskiej z Katarzyną Lombarską – prababcią autorki – dotyczy przede wszystkim jej dzieciństwa na Kresach i II wojny światowej, która przerwała spokojne życie. Bohaterka opowiada o tym, jak wojna dotknęła jej rodzinę, m. in. o wywózkach na roboty przymusowe i bandach UPA, zagubionej i odnalezionej w czasie wojny siostrze oraz o przymusowym przesiedleniu na Dolny Śląsk po II wojnie światowej w 1945 r. i dalszych losach po wysiedleniu. 

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe.

Maria Prusakowska przybliża losy pana Antoniego (nazwisko nieznane), znajomego swoich rodziców, który dzieciństwo i młodość przeżył na Kresach w Winnikach - miasteczku nieopodal Lwowa. Dokument jest zbiorem różnych historii z życia bohatera, obejmujących przede wszystkim ciężkie i tragiczne lata II wojny światowej, kiedy Antoni był chłopcem. Autorka opisuje m. in. warunki egzystencji i sposoby przetrwania podczas wojny, głód i Niemca, który pomagał żywnościowo chłopcu. W tekście znalazła się też wzmianka odnośnie prześladowań Polaków przez nacjonalistów ukraińskich.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe.

Anna Sitkowska przedstawia losy swojej cioci, urodzonej na Kresach Heleny Zdęby obejmujące okres przed 1939 z do lat 70 XX w. Dość szczegółowo opisuje jej dzieciństwo i życie w rodzinnej wsi przed II wojną światową, ukazując przy okazji losy innych członków swojej rodziny, m. in. pradziadka (Albin Huk), babci (Zofia Huk), czy dziadka (Stanisław Grab). Ze wspomnień Sitkowska tworzy ciekawy przedwojenny portret Dawidowa – leżącej nieopodal Lwowa wielokulturowej wsi, w której zgodnie – wg wspomnień Zdęby – żyli Ukraińcy, Żydzi, Polacy, Niemcy.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Maria Skomorowska spisała wspomnienia swoich bliskich – ze strony mamy i taty – dotyczące Kresów: lat młodości, dzieciństwa babć i dziadków. Autorka podzieliła dokument na cztery zatytułowane części, poświęcone wskazanej w tytule każdej postaci z osobna („Babcia Helena”, „Dziadek Józef”, „Babcia Czesława” i „dziadek Władysław”). Zwięzłe zapiski zawierają szczątkowe informacje biograficzne dotyczące rodziny autorki, dotykając powierzchownie bardzo różnych tematów, m. in. sposobów spędzania świąt, przeżyć wojennych, rodzinnych miejscowości (Wojnicz, Kopyczyńce, Mogielnica, Lwów, Lipiny).

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XI Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2005. Prace konkursowe.

Wspomnienia Danuty Szot spisane przez jej wnuczkę Ewę Kruczek, dotyczące lat dzieciństwa spędzonych na zesłaniu. Urodzona w Lidzie Danuta Szot, w 1941 r. jako 6-letnia dziewczynka wraz z matką i siostrą została wywieziona do kołchozu Bolszaina na Syberii. Do Polski powróciła pięć lat później i zamieszkała w Myśliborzu. Praca zawiera opis okoliczności aresztowania i warunków egzystencji podczas zsyłki – m. in. podróż, śmierć młodszej siostry, pobyt w domu dziecka, walka o przetrwanie. Dokument kończy wzmianka o śmierci Danuty Szot w 2007 r.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe.

Historia Stanisławy Kuźmińskiej w opracowaniu jej wnuczki – Justyny Kuźmińskiej. Autorka przedstawia losy swojej babci, koncentrując się przede wszystkim na  dzieciństwie i wczesnej młodości bohaterki, które przypadły na okres przedwojenny i II wojnę światową. Justyna Kuźmińska przybliża dzieje rodziny babci i warunki w jakich dorastała mała Stanisława – pisze m. in. o nauce w miejscowej szkole, rodzinnej wiosce – Dobrowodach – czy swoich codziennych obowiązkach przy gospodarstwie ojca.

Strony