publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia nauczycielskie z lat 1945-1956

Janina Paszkowska we wspomnieniach opisuje pracę nauczycielki w podkrakowskim liceum w okresie stalinizmu. Na przykładzie własnego doświadczenia ukazuje ówczesny system edukacji: przesiąknięty ideologią program nauczania, szeroki system kontroli nad nauczycielami (wizytacje, zebrania, egzaminy ideologiczne, obowiązek składania szczegółowych sprawozdań itp.). Tekst jest również zapisem wewnętrznej walki głęboko wierzącej autorki, która z pobudek patriotycznych, mimo trudności, pozostaje w szkole i próbuje znaleźć kompromis pomiędzy obowiązkiem realizacji programu a swoimi przekonaniami, zgodnie z wewnętrznym imperatywem, który nakazuje przekazanie młodzieży rzetelnej wiedzy.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Kraków
Opis fizyczny: 
k. 9–20 ; 30 cm.
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Akc. 94/91
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu, nieliczne poprawki i dopiski w przestrzeni międzywersowej (długopis, czarny tusz). Na pierwszej karcie adnotacja z sygnaturą i datą wpłynięcia dokumentu do archiwum – 08.12.1988 r., danymi autorki (adres, nazwisko) i dopisek „Uparta” (długopis, niebieski tusz). Foliacja autorki skreślona, ołówkiem foliacja archiwum (prawy górny róg). Zapis jednostronny. Luźne kartki spięte spinaczem. Wspomnienia autorka uzupełniła dwoma kartami z danymi osób wymienionych w tekście i krótkim opisem tych postaci (rękopis, długopis – czarny tusz). Dołączona karteczka z nazwiskiem i danymi adresowymi autorki (rękopis, długopis – czarny tusz). Praca konkursowa nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadeusza Gocławskiego: 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?”.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
system nauczania w dobie stalinizmu w PRL, edukacja na poziomie ponadpodstawowym, nowy program nauczania, ideologizacja szkoły i wychowania, kontrola nad szkołą w okresie stalinizmu w Polsce, szkoły w Małopolsce
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1956
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia