publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia Celiny Grynszpan (2)

Ciąg dalszy wspomnień pod sygnaturą 302/53

Wspomnienia zapisane w pięciu zeszytach kolejno po 27, 68, 28, 114 i 29 stron. Istnieje maszynowy odpis.

Tekst poświęcony wydarzeniom po przedostaniu się na tereny zajęte przez wojska rosyjskie – poznanie z Henrykiem Grunszpanem i relacje dotyczące jego oraz samego ślubu. Opisy życia na ziemiach zajętych przez ZSRR.

Powrót do Sandomierza i opis życia pod okupacją niemiecką – łapanki, strach, morderstwa, wywózki, obozy i likwidacja getta. Opis pracy w Żydowskiej Samopomocy Społecznej.

Opis przeniesienia do obozu pracy w Mokoszynie, warunków tam panujących i prac prowadzonych przez więźniów (mąż Autorki był kierownikiem robót). Opis życia małżeństwa w stosunkowo dobrych warunkach z racji pozycji męża.

Opis likwidacji getta sandomierskiego, pod czas akcji wywieziono rodziców Autorki.

Ucieczka do Warszawy, zdobycie „aryjskich dokumentów”, ukrywanie się w Wesołej i pod Warszawą.

Opis powstania warszawskiego – Autorka przebywała na Żoliborzu.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Łódź
Opis fizyczny: 
Rękopis oprawny, odpis w maszynopisie.
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Dostępny do celów badawczych (raczej maszynopisy niż oryginalny rękopis)
Data powstania: 
1945
Stan zachowania: 
Maszynopis i rękopis, wszystkie karty zachowane.
Sygnatura: 
302/53
Tytuł kolekcji: 
Zbiór pamiętników
Uwagi: 
Do teczki dołączone zdjęcie inżyniera Grunszpana.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia