publikacje

Wróć do listy

Udział w pracy narodowej i społecznej Kazimiery Grunterówny, członkini Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet w Kielcach

Kazimiera Grunterówna przed I Wojną Światową należała do Kieleckiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej, a także do Czytelni Naukowej (później Biblioteka Publiczna), założonej przez dra Jana Daszewskiego, działała również w ramach  Kursów dla analfabetów, gdzie była prowadzona praca uświadamiania narodowego z kierunkiem dążenia do niepodległości. Była członkinią Ligi Kobiet od jej powstania w sierpniu 1914 r. do likwidacji w listopadzie 1921 r. – początkowo w Komisji Rewizyjnej, a od 1916 r. do końca pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Należała do Wydziału Opieki nad Legionistami niezaprzysiężonymi przez cały czas jego istnienia. Od założenia Związku Strzeleckiego (do chwili pisania niniejszego życiorysu) była jego członkiem, początkowo w zarządzie ogólnym, a po utworzeniu Oddziału Żeńskiego została jego przewodniczącą aż do 1926 r. Do Związku Legionistów należała od 1918 r. Podczas okupacji austriackiej należała do Opieki nad dziećmi szkół miejskich, która to opieka polegała na wyszukiwaniu i kontrolowaniu dzieci biednych, dożywianiu ich i ubieraniu. Była członkiem zarządu Białego Krzyża, z którego wypisała się w 1921 r. wraz z innymi członkiniami Ligi Kobiet. W 1920 była członkiem ścisłego komitetu wykonawczego Komitetu Obrony Państwa, Była członkiem Kieleckiego Komitetu Walki o Górny Śląsk. Podczas inwazji bolszewickiej, wraz z innymi członkiniami Związku Strzeleckiego, pełniła nocne dyżury w szpitalu chorób zakaźnych. W okręgowym szpitalu Czerwonego Krzyża miewała pogadanki, czytała i dostarczała pisma i książki chorym. W latach 1917-24 była w zarządzie Stowarzyszenia Urzędników Sądowych, a w latach 1918-27 w zarządzie ich Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej. Odznaczona Krzyżem Walecznych i Krzyżem Legionowym.

Autor/Autorka: 
Organizacja/Partia: 
Miejsce powstania: 
Kielce
Opis fizyczny: 
mps. 2 k., poszyte.; fot.; 22 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
1929
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
57/II/177
Tytuł kolekcji: 
Liga Kobiet Polskich
Uwagi: 
Tekst pisany dwustronnie, dołączona fotografia autorki.
Słowo kluczowe 1: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
biografia/życiorys