publikacje

Wróć do listy

Rodzina „Kresowa” i jej losy

Autorka opisuje losy swojej rodziny deportowanej w głąb ZSRR w 1940 r.

Jej ojciec w latach 1913-1918 służył w armii carskiej, w Baku. Po powrocie zgłosił się ochotniczo do armii polskiej i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.  Następnie zgłosił się do służby w policji, która skierowała go w 1922 r. do województwa tarnopolskiego. Był starszym posterunkowym kolejno w: Czortkowie-Górnej Wygnance, Białej, Białobużnicy, Kolędzianach. Z ostatniego posterunku w dniu 17.09.1939 r. wszyscy policjanci wyjechali w stronę granicy rumuńskiej. Koło miejscowości Jagielnica zgarnął ich oddział Armii Czerwonej, do obozu w Ostaszkowie. Autorka podaje w tekście także nazwiska pozostałych policjantów, którzy zostali aresztowani razem z ojcem. Od ojca przyszły trzy listy z obozu, pisane co miesiąc. Ostatni z 29.01.1940 r. Listy od rodziny nie docierały do niego.

Nocą 13.04.1940 r. rodzina autorki (matka z dwojgiem dzieci) została aresztowana przez NKWD. Zostali wywiezieni do osady Piszczanka w Semipłatyńskiej obłasti. Pracowali na fermie świń w sowchozie im. Lenina. W sierpniu 1942 r., po zawarciu porozumienia gen. Sikorskiego ze Stalinem, przenieśli się do Semipałatyńska, gdzie mama podjęła pracę w gospodarstwie prygorodnym, a Stanisława w szwalni im. N. Krupskiej. Brat, Kazimierz, zaciągnął się do Armii Andersa i przeszedł z nią cały szlak bojowy na ziemi włoskiej. W 1946 r. formacje przeniesiono do Szkocji, gdzie została rozwiązana. W lipcu 1947 r. odnalazł matkę i siostrę w Szczecinie, dokąd dotarły transportem w maju 1946 r.

Na końcu tekstu jest odręczny dopisek autorki, że prawie wszyscy wymienieni przez nią policjanci figurują w wykazach NKWD osób wytypowanych do rozstrzelania. Nazwisko jej ojca znalazło się w wykazie z dn. 27.04.1940 r.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Kraków
Opis fizyczny: 
mps., 3 s. luź.; ; 30 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
1992
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
AWII/1025
Tytuł kolekcji: 
Archiwum Wschodnie
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Data dzienna: 
piątek, Kwiecień 24, 1992
Nośnik informacji: 
papier