publikacje

Wróć do listy

Dzienniki (t. 20)

Autorka w lecie 1921 r. przebywa w Bolcienikach, podczas gdy jej mąż w Paryżu, gdzie został wysłany jako referent sprawy śląskiej do Ligi Narodów. Diarystka wspomina swój wcześniejszy pobyt w Poznaniu, podczas którego spotkała się m.in. z Romanem Dmowskim, obecnym na przyjęciu wydawanym przez Marię Żółtowską, matkę Adama.

publikacje

Wróć do listy

Dzienniki (t. 14)

Dziennik rozpoczyna się we wrześniu 1916 r. Żółtowscy z rodziną cały czas przebywają w majątku w Rajcy, który jest zajmowany przez oficerów armii austriackiej. Sytuacja staje się coraz cięższa, kończą się bowiem zapasy jedzenia, a dodatkowo w Rajcy pojawia się dyzenteria. Janina z matką są obecne na pogrzebie małej dziewczynki, która zmarła z powodu tej choroby – autorka opisuje wiejską ceremonię pogrzebową: „Ponieważ nie było księdza, więc poszłyśmy z Mamą na pogrzeb, ażeby przy trumnie odmówić modlitwy i zachować choć cień katolickiego obrządku.

publikacje

Wróć do listy

Dzienniki (t. 13)

Relacja zaczyna się od wydarzeń wojennych: zajęcia Warszawy w sierpniu 1915 r. przez Niemców. Żółtowscy przebywają głównie w Rajcy (wieś obecnie na terenie Białorusi), jednak zastanawiają się nad tym, jakie będzie najlepsze miejsce pobytu na stałe – matka Janiny proponuje przenieść się do Wilna. Ostatecznie decydują się pozostać w Rajcy, gdyż stwierdzają, że tam „bieg wypadków nie będzie natychmiastowy” (k. 11) i utrzymanie jest tańsze.

publikacje

Wróć do listy

Dzienniki (t. 11)

W kolejnym tomie dziennika Janina Żółtowska relacjonuje liczne wyjazdy z mężem, podczas których odwiedzają rodzinę i znajomych w Księstwie Poznańskim i na Litwie, przebywają w swoim domu w Krakowie, a także podróżują po Francji. W grudniu 1913 r. przebywają w Wierzenicy u Augusta Cieszkowskiego (nazywanego przez autorkę panem Gugą), potem odwiedzają z mężem Dobrojewo i Czacz (Jadwigę z Lubomirskich Zamoyską). Na początku 1914 r. są znowu w Krakowie, gdzie Janina zajmuje się głównie malowaniem i spotkaniami towarzyskimi. Kolejne miesiące spędzają na zmianę w Krakowie i Strońsku.

publikacje

Wróć do listy

Dzienniki (t. 8)

W październiku 1911 r. Janina Żółtowska z mężem Adamem są już w Krakowie, gdzie Adam wykłada historię filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Janina mimo początkowych niewielkich nieporozumień czuje się szczęśliwa w małżeństwie. Opisuje zalety swojego męża, który imponuje jej charakterem i inteligencją: „Jeszcze, zawsze, ciągle więcej podziwiam Adama. Trudno znaleźć człowieka, który by żył bardziej w prawdzie, który by głębiej i prościej brał się do każdej rzeczy, który by siebie mniej narzucał. Chwilami o jego wartości omalże zapominam, taki prosty jest i niezarozumiały (…).

publikacje

Wróć do listy

Dzienniki (t. 7)

Dziennik obejmuje zapiski z lat 1910–1911. Na początku głównym tematem stają się związek z Adamem Żółtowskim i rozważania o miłości. Puttkamerówna coraz więcej czasu spędza z narzeczonym, ich stosunki stają się bardziej zażyłe. Rozmawiają na tematy związane z historią, filozofią, religią. Matka jest nieco zasmucona tym, że jej córka niedługo opuści dom rodzinny. Na początku czerwca Adam wyjeżdża z Bolcienik, a kolejne jego listy nie są już tak uczuciowe jak poprzednie, co smuci Janinę, która chciałaby otrzymywać od niego ciągłe zapewnienia o miłości.

publikacje

Wróć do listy

Dzienniki (t. 2)

Dziennik obejmuje okres od 1906 do początku 1907 r. Autorka stwierdza, że mimo obaw dotyczących rewolucji społecznej na razie w życiu jej rodziny nic się nie zmieniło. Pracuje nad swoją powieścią, czyta Oskara Wilde’a. Spisuje też alternatywną historię swojego życia, którą zaczęła wymyślać już we wczesnym dzieciństwie. W tej historii należy do rodu Wazów i wychodzi za mąż za księcia Radziwiłła. Kreśli całą genealogię swojej wymyślonej rodziny, w której jednak pojawiają się też postaci zaczerpnięte z rzeczywistości. Wyobraża sobie piękny ogromny pałac, w którym mieszka.

publikacje

Wróć do listy

Dzienniczek z lat 1907–1908

W dzienniku znajdują się zapiski z podróży Janiny Puttkamerówny (później zamężnej Żółtowskiej), które odbywała w 1907 r. do Krakowa i 1908 r. do Włoch. W lutym i marcu 1907 r. przebywała z matką oraz ciotką w Krakowie. Zwiedzały zabytkowe kościoły oraz Wieliczkę. Odbywały liczne wizyty towarzyskie i przyjmowały wielu gości. Rodzina utrzymywała kontakty m.in. z Kossakami, Radziwiłłami, Zamoyskimi, Tarnowskimi, Gostkowskimi, Czetwertyńskimi, Ledóchowskimi, Ponińskimi, Potockimi, Drohojowskimi. Autorka poza tym spędzała czas, ucząc się w domu (m.in.

publikacje

Wróć do listy

1939–1945 r.

Wspomnienia Zofii Lindorf z okresu II wojny światowej, spisywane w latach 1969–1971. Po opuszczeniu swojego mieszkania w początkach września 1939 r. autorka zatrzymała się w mieszkaniu należącym do znajomych, razem ze swoją pokojową Stefanią Świderską i dwiema suczkami, Fiakką i Florą. Potem z Haliną Jezierską i jej matką przeniosły się do innego, czteropokojowego mieszkania (pozostawionego przez Żyda – Jakuba Krolla, który wyemigrował wcześniej do Wielkiej Brytanii) przy ul. Wilczej 8.

publikacje

Wróć do listy

Dzienniki Jadwigi Rapackiej (teczka IX)

Kolejny tom dzienników Rapackiej zaczyna się od wydarzeń z maja 1968 r., gdy wybuchły strajki studenckie i robotnicze w Paryżu. Zatrzymują one autorkę w domu, ponieważ nie ma możliwości dotarcia do biura. Manifestacje zaburzają normalne funkcjonowanie w mieście.

Strony