publikacje

Wróć do listy

Osadnictwo polskie po roku 1945 na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Wspomnienia Stefani Rząsy są skróconym zapisem jej życia, w którym autorka przedstawia swoje losy: lata wojny, przesiedlenie na Ziemie Zachodnie i okres powojenny – naukę, rozwój zawodowy, pracę, życie rodzinne. W treści dokumentu Rząsa opisuje na przykład, jak dostarczała żywność Żydom po powstaniu getta w jej rodzinnej miejscowości Bóbrka, a także mordy ukraińskich nacjonalistów. Więcej uwagi autorka poświęca swoim doświadczeniom powojennym, ukazując m.in. ścieżkę edukacji i awansu zawodowego.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Rzeszów
Opis fizyczny: 
k. 83-87; 31 cm
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Katalog rękopisów zinwentaryzowanych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
Od 1991 do 1992
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
18930/II
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu. Foliacja autorki przekreślona, ołówkiem w prawym, górnym rogu foliacja ZNiO. Zapis jednostronny, kartki spięte przy użyciu metalowego spinacza. Dołączony wycinek prasowy oraz notatka dot. autorki (adres). Praca nadesłana na konkurs organizowany przez fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., praca konkursowa.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
wydarzenia w Bóbrce podczas II wojny światowej, życie przesiedleńców na ziemiach zachodnich
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1927 do 1991
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia