publikacje

Wróć do listy

Opowiadanie babci

Wspomnienia w skrótowej formie przedstawiają losy Stanisławy Stachowicz i jej rodziny. Bohaterka opisuje wieś Dublany, w której się wychowała i sąsiednie osiedle Kranzberg. Wspomina szkołę, mieszkańców: Polaków, Ukraińców, Żydów, Niemców i życie we wsi do wybuchu II wojny światowej. Pomijając okres okupacji dokument ukazuje okoliczności przymusowego opuszczenia Dublan w 1945 r. i podróż polskich mieszkańców Dublan na Ziemie Odzyskane. Końcowa część pracy poświęcona została powojennym losom bohaterki. Wspomnienia zostały wysłuchane i spisane przez wnuczkę bohaterki - Natalię Stachowicz.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[1] k., 4 k., [20] k. luź. ; fot. ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2008
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 10/16
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XIV. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2008. Prace konkursowe
Uwagi: 
Komputeropis, strona tytułowa – niebieski papier). Znaczną część dokumentu stanowią bogate materiały ikonograficzne – skany i kserokopie fotografii rodzinnych zdjęć, pamiątek, dokumentów – m. in. świadectwo ukończenia trzeciej klasy, za rok 1938/1939 r. Sporo dokumentów dot. ojca Stanisławy Stachowicz, Jana Ursela (m. in.: książeczka wojskowa, dokument potwierdzający otrzymanie medalu niepodległości (z dn. 17.09.1932). Część tekstowa posiada foliację autorki. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Data dzienna: 
20 maj 2008
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
Życie w Dublanach przed II wojną światową, mieszkańcy i życie w Kranzbergu, praca na kolei, stacja kolejowa Sambor, wysiedlenia ludności polskiej po II wojnie światowej, losy przesiedleńców na Ziemiach Odzyskanych
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1930 do 1972
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia