publikacje

Wróć do listy

Moje wyzwolenie z obozu

Wspomnienia nadesłane na „Konkurs na pamiętniki b. więźniarek Majdanka i innych ośrodków hitlerowskich na Lubelszczyźnie” zorganizowany w 1966 roku.

Zapiski rozpoczyna zapis przeczucia zbliżającego się końca wojny i związanego z tym strachu. Autorka relacjonuje, że obawiano się, iż Niemcy wycofując się będą chcieli wysadzić w powietrze cały obóz, zabić wszystkich wieźniów i zatrzeć ślady zbrodni. Opisuje alianckie bombowce lecące nad jej głową w kierunku Berlina i zrzucenie kilku bomb na teren obozu, choć prawdziwym ich celem miało być lotnisko wojskowe ulokowane w jego sąsiedztwie. Sytuacja ta wywołała w piszącej panikę. Opisuje ona też głód związany z pogłębiającymi się problemami aprowizacyjnymi oraz sposoby radzenia sobie z nim, miedzy innymi zbieranie ziół i jadalnych traw.

W dalszej części wspomnień Autorka opisuje próbę buntu podczas ewakuacji obozu, kiedy to więźniarki zostały zmuszone do „marszu śmierci”, którego przebieg dokładnie opisuje, starając sie o maksymalną rzeczowość. Potem opisuje wędrówkę na Zachód, podczas której na drodze spotkali się więźniowie z różnych obozów, a także ucieczkę nadzorujących przemarsz Niemców, po której byli więźniowie wędrowali dalej przez opuszczane przez ludność miasta i opuszczane przez Niemców majątki, w których przebywali jeszcze przywiezieni tu na roboty Polacy. Wspomina chwile grozy związane z ostrzałem ukrywających się w okolicy żołnierzy Wermachtu przez wojsko radzieckie, czyli strach powodowany myślą, że mogłaby w tak głupi sposób zginąć po odzyskaniu wolności. Autorka opisuje także sytuację tuż po zakończeniu wojny i starania wokół powrotu do Polski. Opisuje spotkanych ludzi i mijane miasta, na przykład nocleg u niemieckiego dyrektora fabryki, u którego jeszcze kilka tygodni wcześniej pracowała jako więźniarka. Wspomnienia kończą się opisem wjazdu do Szczecina.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Szczecin
Opis fizyczny: 
24 k. : 30 cm.
Technika zapisu: 
maszynopis
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1964
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
VII/M-108
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki, relacje, ankiety byłych więźniów
Uwagi: 
W teczce poza relacjami znajduje się też przedruk zasad konkursu i recenzja konkursowa.
Słowo kluczowe 1: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia