publikacje

Wróć do listy

Fragmenty wspomnień z lat 1914-1923

Fragmenty wspomnień... Zofii Czyńskiej są poprzedzone notatkami i danymi biograficznymi dotyczącymi jej rodziny (od początku XIX w.) oraz historią frankistów polskich, która powstała w oparciu o literaturę naukową. Autorka opisuje pradziadka, Józefa Czyńskiego (frankistę związanego ze środowiskiem warszawskim), dziadka Stanisława i babkę, Walerię z Praussów, podając informacje o rodzinie Praussów. Przypomina dzieje Żydów w Polsce i Europie, odwołując się do źródeł naukowych. Zaznacza, że jej ojciec był także pochodzenia żydowskiego. Memuar obejmuje lata 1914-1923, czyli dzieciństwo Czyńskiej. Jej ojciec Roman zarządzał kopalnią soli na Krymie, matka Janina nazywała się z domu Nowak. Rodzina mieszkała w Bałakławie nad Morzem Czarnym (obecnie część Sewastopola) i Bachmucie (wschodnia Ukraina). Autorka przedstawia wybuch I wojny światowej (1914), wydarzenia rewolucji lutowej i październikowej (1917) oraz represje wobec inteligencji rosyjskiej. Po wybuchu rewolucji w Rosji babka Waleria wyjeżdża do Warszawy, a we wspomnieniach przytoczony jest jej list, w którym relacjonuje swoją podóży. Rodziny rusza do Polski w 1923 r. przez Konstantynopol. 

Wspomnienia mieszczą się w pięciu teczkach: teczki 1 i 2 zawierają maszynopis i rękopis, teczka 3 zawiera korespondencję z Krystyną i Norbertem Czyńskimi. W teczce tej znajdują się zdjęcia (dzieci), koperty, wycinki z prasy, programy koncertów i in., w teczkach 4 i 5 umieszczono szare koperty, w których znajdują się różne zapiski, widokówki, fotografie, listy i książki (np. Krótkie wiadomości z dziejów Polski, wydane w Warszawie w 1861 r.). Koperty są opisane, np.: Apoloniusz i Józef, Andrzej, Bronisław, Czesław, Wanda (członkowie rodziny Czyńskich, przodkowie lub potomkowie). Fragmenty wspomnień 1914-1923 są darem rodziny autorki i zostały przekazane Bibliotece Narodowej w 1990 r.

Autor/Autorka: 
Opis fizyczny: 
k. ok. 70 ; 23,5x30,5
Postać: 
kartki w teczkach
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępne w celach badawczych
Data powstania: 
Od 1914 do 1923
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Rkp akc. 13187
Uwagi: 
Wspomnienia mieszczą się w pięciu różnej wielkości teczkach (wszystkie dokumenty pod jedną sygnaturą, oznaczone: 1-5), w których znajdują się kartki (format A4) maszynopisu albo zapisane odręcznie kartki z zeszytów (w kratkę). Większość teczek została opatrzona napisami, np.: „Wspomnienia”, „Krym”, „Dziadek”. Rękopisy w niektórych miejscach trudne do odczytania, nieliczne skreślenia, pojawiają się puste strony.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
dzieje rodziny, Żydzi, frankiści
Zakres chronologiczny: 
Od 1914 do 1923
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia