publikacje

Wróć do listy

Fragment dziennika

Dziennik prowadzony w formie kalendarzyka, przy czym jego struktura sporządzona ręką autorki. Każde pole oznaczone w kolumnie datą dzienną opatrzone jest dodatkowymi informacjami, również wprowadzanymi w układzie kolumnowym. Kolumna oznaczona skrótem „l.” zawiera informację o listach wysłanych danego dnia, a kolumna z przypisanym skrótem „k.” – o kartach wysłanych danego dnia. Kolumna trzecia od lewej przeznaczona jest na datowanie (dzień i miesiąc), a czwarta dotyczy książek czytanych w danym dniu albo w ciągu kilku dni. W kolumne piątej, najszerszej, znajduje się miejsce na dzienne notatki.

Notatki zawierające informacje o czytanych książkach świadczą o lekturowych zainteresowaniach Borowej literaturą polską („Matka” Przybyszewskiego, nowele Gomulickiego, „Syn martnotrawny” Weyssenhoffa, „Śmierć” Dąbrowskiego i in.), tematyką dotyczącą kobiet, w tym małżeństwa (np. „Hygiene et Physiologie du marriage”, „Trwonienie sił kobiecych” oraz „Miłość i małżeństwo” Ellen Key), filozofią i psychologią (np. „Psychologia miłości” Schopenhauera, „Sztuka i rewolucja” Wagnera), literaturą obcą, którą czytała w oryginale (np. „Salome” Wilde’a) albo w polskim tłumaczeniu (Kipling).

Datowane zapiski mają charakter skrótowy, ogólny. Krótkie hasła przypominające notatki kronikarskie są przedzielone myślnikami, np. „próba – zimno” – wpis z 28 marca 1906, i dotyczą codziennych zajęć: szkolnych lekcji (od października 1905 do marca 1906 Borowa, wówczas jeszcze niezamężna, uczęszczała do paryskiej Schola Cantorum, o czym zaświadcza dołączona do dziennika „Carte d’eleve”), lekcji śpiewu, koncertów, wyjść do teatrów albo muzeów, spotkań, wysłanych kart, diarystka odnotowuje również informacje o pogodzie. Dwukrotnie autorka sporządza notatki zawierające listy znajomych – z Krynicy i Paryża (wyłącznie nazwiska). Dziennik urywa się w pierwszych dniach stycznia 1907 (?), dalsze karty zapełnione wybiórczo: k. 36 zawiera listę z nazwiskami i adresami, k. 44r „Przepis na włosy”.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Paryż
Opis fizyczny: 
Zeszyt oprawiony w półpłótno, 19 x 12, k. 54
Postać: 
zeszyt
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny
Data powstania: 
Od 1901 do 1906
Stan zachowania: 
dobry
Uwagi: 
Pismo średnio czytelne. 4 oddzielne kartki z rysunkami piórem – prawdopodobnie Laury Baranowskiej, siostry Julii (według katalogu rękopisów); k. 33v-35, 37-43, 45v-54 niezapisane; ołówek, pióro w kolorze czarnym i zielonym, kredka w kolorze fioletowym i czerwonym; czerwona kredka do oznaczania początku miesiąca.
Słowo kluczowe 1: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
dziennik/diariusz/zapiski osobiste