publikacje

Wróć do listy

Dzienniki w kalendarzu na rok 2011: 07.08.2011-18.08.2012

Wpisy z sierpnia 2011 roku to opisy kilku snów autorki „po spotkaniu z Tenzinem”, czyli letnim retreacie w Wildze z nauczycielem tradycji buddyzmu bon Tenzinem Wangyalem Rinpocze. Bezpośrednio po nich następuje wpis z lipca 2012, będący notatką z kolejnego takiego spotkania. Po nim dopiero znajduje się właściwy dziennik, czyli bardzo intensywne (16 gęsto zapisanych kart) notatki prowadzone od 08.08. do 22.08.2012. Zapiski mają zupełnie inny charakter niż dotychczasowe notatki autorki, rekapitulując na bieżącą, prawie dzień po dniu, niezwykłe dla niej wydarzenia tamtego lata. Pierwsze zapiski wprowadzają w temat nowo zawartej znajomości z osobami, które zrobiły na autorce głębokie wrażenie, u których właśnie była w gościnie z mężem i córką. Pod wpływem tych silnych wrażeń i przemyśleń decyduje się sama wrócić do nich jeszcze na jakiś czas i spędza z nimi prawie dwa tygodnie, doświadczając rzeczy, „o których nie śniło się filozofom”, a w każdym razie jest o tym silnie przekonana. Zafascynowana gospodarzami, opisuje zupełnie nowe stany emocjonalne i doświadczenia podczas wspólnego spędzania czasu z nowopoznaną parą i jeszcze kilkoma ich gośćmi. Para ta jest często przez innych określana jako „szamani”. Ciekawe rozmowy, wspólne przebywanie i świadomie podejmowane eksperymenty z „doświadczeniem siebie”, sprawiają, że zaczyna odczuwać nowe wrażenia, nieledwie mistyczne, które wydają się jej bardziej zrozumiałe w pryzmacie pobieranych od kilku lat nauk buddyjskich. Opisuje ten intensywny proces wewnętrzny jako „odnalezienie siebie”, „odrodzenie”, „kontakt z własną energią”, „wgląd”, „odzyskanie duszy”, „inicjację”. Kilkakrotnie dochodzi też w dzienniku do głosu myśl, że owe doświadczenia same układają się w gotową fabułę powieści inicjacyjnej nawiązującej do wzorców romantycznych i że musi koniecznie taką powieść napisać. Dwa ostatnie zapiski sporządzone w Warszawie, po powrocie z wakacji. Autorka opisuje swój stan wewnętrzny i zastanawia się, czy przeżyte doświadczenia są w stanie trwale odmienić jej życie. O zmianie stylu i tonu dzienników świadczą na przykład końcowe zdania: „Rzeczywistość chwilami przechodzi w baśń. To jak opisy schizofrenii, ale to rzeczywistość. Zachować przytomność, gruntować w „tu i teraz”, bo bardzo wyrywa wzwyż”, czy nowy w dzienniku rodzaj zapisu słów „wewnętrznego mistrza”: „Nie bój się! To, czego doświadczasz, jest dziwne (choć o tym nieraz słyszałaś) i cudowne. Ludzie w większości tego nie znają i boją się tego, ale ty nie musisz się bać. (…) Strzeż umysłu przed złymi wpływami, zwłaszcza przed lękiem. To wszystko, czego potrzebujesz, żeby trwać w cudzie tu i teraz. Zresztą, do tego poziomu i wglądu też się za chwilę przyzwyczaisz.” Uzupełnieniem dziennika są luźne kartki dołączone do notesu, spisujące refleksje podczas warsztatów, rytuałów, ćwiczeń itp., a nawet jeden wiersz autorki i fragment prozy poetyckiej.

Miejsce powstania: 
Wilga, Pomorze Zachodnie, Warszawa
Opis fizyczny: 
[19] k.: 23 cm
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
Może być udostępniony w celach badawczych po rozmowie i na warunkach ustalonych z autorką.
Data powstania: 
Od 2011 do 2012
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
brak
Uwagi: 
Dziennik spisany w kalendarzu na rok 2011, wypełnionym poza tym notatkami codziennymi z lat 2011-2013. Kalendarz formatu zeszytu, ok. 200 kart, w twardej, granatowej oprawie. Notatki dotyczą głównie życia zawodowego autorki (notatki ze spotkań zespołu redakcyjnego Encyklopedii Gender. Płeć w kulturze i innych spotkań w gronie feministycznym, notatki z lektur i z pomysłami do własnych tekstów - recenzji i artykułów spod znaku krytyki feministycznej, spraw organizacyjnych zespołu itp.) oraz prywatnego (notatki z zebrań w szkole, budżet domowy itp., sprawy wspólnoty mieszkaniowej). Notes zapisany w około 4/5, po pustych kartkach ostatnie kartki wypełnione danymi teleadresowymi. Do notesu załączonych zostało wiele osobnych kartek (zgrupowanych w dwóch plastkiowych koszulkach) dotyczących spraw prywatnych - kilka z nich właściwie także stanowi wpisy dziennikowe lub rodzaj "listów do siebie" z udzielanymi sobie radami i wsparciem, kilka - notacje rytmów bębnowych, dwa krótkie utwory literackie autorki, notatki z letnich warsztatów w 2012 roku oraz jedno zdjęcie rodzinne. Sam dziennik znajduje się na kartkach przeznaczonych na 1-4 lipca (3 pierwsze karty) oraz - po cezurze spowodowanej wypełnieniem następnych kart innymi zapiskami - 1 sierpnia do 9 września. Dziennik pisany długopisem, granatowym lub czarnym tuszem, poza tym jeden wpis tuszem czerwonym, jeden ołówkiem. Pismo drobne, ale z dość dużymi interliniami, niestaranne, jakby pospieszne, ale dość czytelne.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Data dzienna: 
8 sie. 2011
Główne tematy: 
życie wewnętrzne, doświadczenie wewnętrzne, rozwój wewnętrzny, wgląd w siebie, odnalezienie siebie, energia, erotyzm, relacje emocjonalne z innymi, przewodnictwo duchowe, inicjacja, buddyzm tybetański, szamanizm, mistyka, powieść inicjacyjna, romantyzm europejski, George Sand
Zakres chronologiczny: 
Od 1971 do 2012
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
dziennik/diariusz/zapiski osobiste
Tytuł ujednolicony dla dziennika: