dzienniki

Wróć do listy

Nadana-Sokołowska, Katarzyna [dziennik]

Autorka prowadził dzienniki od wieku dorastania - z przerwami - do dziś. Dzienniki można podzielić na trzy cykle.

Pierwszy obejmuje typowy dziennik nastolatki, pisany regularnie, w sześćdziesięciostronicowych zeszytach szkolnych, od około 1983 roku do około 1989 roku. 

Drugi obejmuje 5 starannie wybranych w tym celu zeszytów z zapiskami prowadzonymi nieregularnie w latach 1998 - 2012 (do wiosny tamtego roku). Zapiski w poszczególnych dziennikach prowadzone były nieregularnie na przestrzeni kilku miesięcy lub lat. Przerwy w datacji pomiędzy zeszytami, a także fakt, że poszczególne zeszyty nie są wypełnione do końca zapiskami, świadczą o zawieszaniu praktyki diarystycznej na długie okresy (na przykład brak w ogóle dzienników z lat 2006-2008). Autorka opisuje w nich swoje uczucia, refleksje, lektury, dwa kolejne związki oraz stosunek do życia przypadający na okres pomiędzy ukończeniem szkoły doktoranckiej SNS przy IFiS PAN a praktycznym zakończeniem małżeństwa, w tym na pobyty w Bośni i Londynie, terapię psychoanalityczną, pisanie i obronę pracy doktorskiej, małżeństwo, urodzenie i wychowywanie córki oraz podjęcie pracy etatowej w IBL PAN. Dużo miejsca poświęca kwestii samego pisania dziennika oraz kłopotów z pracą twórczą (przedłużającym się pisaniem pracy doktorskiej oraz niekonsekwentnymi próbami literackimi). Opisywane stany wewnętrzne świadczą o przewlekłej depresji autorki. Od trzeciego tomu (2004 rok) pojawia się, ale na razie marginalnie, wątek praktyki buddyzmu tybetańskiego tradycji bon.

Trzeci cykl dzienników obejmuje dotąd około 20 dzienników prowadzonych w oddzielnych plikach word i dostępnych w formie wydruków. W przeciwieństwie do cyklu drugiego dziennik jest prowadzony regularnie od lata 2012 roku i obejmuje obecnie ponad 2000 stron znormalizowanych maszynopisu. Pliki obejmują także przepisane z kalendarzy dzienniki z lata 2012 i 2013 roku. Bezpośrednim motywem powrotu do regularnej praktyki diarystycznej był dla autorki niezwykły charakter przeżyć lata 2012, które wzbudziły w niej przekonanie, że zapiski dziennikowe będą miały duże znaczenie w rejestracji nowych dla niej doświadczeń wewnętrznych, ważnych dla niej nowych relacji itp. Decyzja o prowadzeniu dziennika w formie elektronicznej zwiazana było z intencją ich wykorzystania w twórczości literackiej. Dzienniki opisują zainteresowania autorki religioznawstwem (filozofią, psychologią i socjologią religii) powiązane z obserwacją i rejestracją własnych doświadczeń wewnętrznych, a także nowych kręgów znajomych ze środowiska "kultury warsztatowej" (określenie autorki). Stanowią swoistego rodzaju zapis procesu wychodzenia z długoletniej depresji i odzyskiwania poczucia kontroli nad własnym życiem, jego sensem i celami, a także odzyskania możliwości pracy twórczej, oraz zapis pracy intelektualnej nad nowopoznanymi fenomenami psychicznymi i socjologicznymi. Dzienniki obejmują w życiu autorki okres od rozpadu małżeństwa poprzez proces rozwodowy, nowe związki i zmianę charakteru pracy zawodowej na ściśle naukową. Dzienniki rejestrują także proces pracy nad powieścią inicjacyjną na kanwie wydarzeń z lata 2012 roku. Dzienniki z roku 2017 częściowo przenikają się z pisanymi wtedy dziennikowymi partiami powieści.

Poza opisanym dziennikiem elektronicznym autorka prowadziła w tym czasie sporadycznie, kiedy nie miała dostępu do laptopa, dzienniki w kalendarzach na rok 2011, 2013 i 2017. Kalendarze zawierają notatki z lat wydania notesów i kolejnych mające charakter nie intymny, lecz praktyczny (dotyczące pracy w IBL PAN i w zespole Literatura i Gender, notatki  ze spotkań i wykładów, dane bibliograficzne i teleadresowe itp., a także wydatki osobiste), Poszczególne dzienniki zgrupowane są na kolejnych kartkach notesów bez związku z drukowanymi datami dziennymi. Z tematami tych zapiskek zwiazane są często także luźne kartki dołączone do poszczególnych kalendarzy. Wszystkie zapiski typu dziennikowego dotyczą kolejnych pobytów u przyjaciół na Pomorzu Zachodnim i nowego kręgu znajomych stamtąd (lato 2012 i 2013) oraz pięciu retreatów z Tenzinem Wangyalem Rinpocze, nauczycielem buddyzmu tybetańskiego tradycji bon, w ośrodku buddyjskim w Wildze (lato 2012, 2013, 2014, 2016 i 2017). Pierwszy dziennik z 2012 poprzedza zapis kilku snów po podobnym retreacie w 2011 roku.

Miejsce przechowywania: 
Sygnatura: 
brak
Chronologia: 
Od 1983 do 2019
Główne tematy: 
życie uczuciowe, stosunek do życia, sens pisania dziennika, kłopoty z pracą twórczą, depresja, psychoanaliza, sny, pragnienia, buddyzm tybetański tradycji bon, życie wewnętrzne, doświadczenia wewnętrzne, filozofia, psychologia i socjologia religii, współczesna humanistyka i literatura, praca naukowa historyka literatury