publikacje

Wróć do listy

Dlaczego przetrwałam

W teczce znajduje się również kopia listu do Marii Kwiatkowskiej napisanego po niemiecku, datowanego na 23 listopada 1943 roku.

Poza tym, znajduje się tam krótki list – gryps, z prośbą o wysyłanie paczek do obozu.

Załącznikiem jest też list do dyrekcji Muzeum na Majdanku, w którym Autorka opisuje swoje powody wzięcia udziału w konkursie na pamiętniki. W liście chęć napisania wspomnień motywuje głównie samotnością. Opisuje swoją samotność i problemy zdrowotne. W liście opisuje też, że do jej teczki włączono list Olgi Gettinger, który był wysłany do siostry Autorki.

Wspomnienia zaczyna opis dekonspiracji grupy co poskutkowało osadzeniem Autorki we Lwowskim więzieniu w 1942 roku. Wraca ona jednak wspomnieniami też do śmierci swojego męża. Opisuje swoje przekonanie o tym, że wszyscy więźniowie są skazani na rozstrzelanie i że może się to wydarzyć każdego dnia.

W dalszej części opisuje transport i późniejszą podróż pieszo do obozu. Wspomina też wielogodzinne, uciążliwe apele i ogrom przemocy z jaką więźniarki spotykały się każdego dnia.

Wymienia nazwiska współwięźniarek. Opisuje również cały system korespondencji, komu wysyłała listy oficjalne, komu grypsy. Wyraża swoją irytację faktem łamania przez III Rzeszę praw międzynarodowych zatrudniając więźniów i więźniarki w fabryce amunicji. Autorka podkreśla również, że w pomoc wzajemną było zaangażowanych dużo osób i wszyscy pomagali z wielkim poświęceniem.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Lublin, Kościan
Opis fizyczny: 
5 k. ; 2 listy A5 : 30 cm.
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1943 do 1970
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
VII/M-86
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki, relacje, ankiety byłych więźniów
Uwagi: 
Spisano w Kościanie 15 marca 1970. Pod wspomnieniem Autorka podaje jeszcze dokładne daty swojego więzienia w obozach i więzieniu lwowskim.
Słowo kluczowe 1: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia