publikacje

Wróć do listy

Aresztowanie i proces młodzieży łomżyńskiej podczas okupacji sowieckiej (17.09.1939-22.06.1941)

Autorka krótko i bardzo rzeczowo opowiada o działaniach młodzieży szkolnej w Łomży w okresie okupacji sowieckiej po 17.09.1939 r. oraz o późniejszych aresztowaniach w tym środowisku.

Wejście wojsk radzieckich na terytorium Polski we wrześniu 1939 r. wywołało silne reakcje łomżyńskiej młodzieży, przeciwstawiające się sowietyzacji kraju. Należało do nich rozlepianie afiszów i ulotek o treści patriotycznej i antysowieckiej, strajki szkolne w dniach rocznic i świąt państwowych, a także niektórych kościelnych, przeszkadzanie w organizacji mityngów, zabaw, imprez sportowych.  Były to działania spontaniczne, powstające samorzutnie, niemające charakteru zorganizowanego, aczkolwiek były sterowane przez b. harcerzy , a potem żołnierzy AK, jak hm. Jan Majewski, hm. Władysław Gulanowski, hm. Jan Truskolawski oraz Roman Tercjak. Konsultantem w sprawie gazetek i ulotek była dr Stanisława Osieka. Moralnego wsparcia udzielali im oo. Kapucyni, którzy organizowali nabożeństwa religijno-patriotyczne. Środowisko szkolne było penetrowane przez agentów NKWD (Walenty Titkow, Leon Poraziński), czego rezultatem były aresztowania młodzieży, które miały miejsce od lutego 1940 r. Autorka podaje listę niektórych aresztowanych. Sama znalazła się również w tym gronie. Opisuje także pokrótce procesy sądowe, w których zasądzano kary 10 lat pozbawienia wolności, a nawet kary śmierci. Wszystkie wymieniane przez autorkę osoby wyszły jednak na wolność w dniu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, tj. 22.06.1941 r.

Do wspomnień dołączony jest wykaz osób aresztowanych przez NKWD i sądzonych przez Sąd Wojskowy X Armii ZSRR w Łomży w 1941 r., sporządzony w imieniu całej grupy przez Józefę Pietruszko, z d. Michalak.

Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
mps., 2+2 s. luź.; ; 30 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
1990
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
AWII/1113
Tytuł kolekcji: 
Archiwum Wschodnie
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Data dzienna: 
czwartek, Czerwiec 7, 1990
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia