korespondencja

Wróć do listy

Listy Cecylii Działyńskiej do generała Władysława Zamoyskiego

Zbiór zawiera listy (103) Cecylii Działyńskiej do wuja Władysława Zamoyskiego, generała, wybitnego działacza emigracyjnego z kręgu Hotelu Lambert. Mają one w większości charakter bardzo osobisty związany ze sprawami rodzinnymi, stanem zdrowia autorki (postępami choroby i walką z objawami), wewnętrznymi przeżyciami natury religijnej. Listy ujawniają stosunek Cecylii do wuja - ciepły, pełen podziwu dla jego działalności politycznej, patriotycznej postawy, siły ducha. 

Korespondencja zawiera także wiele cennych informacji i opinii związanych ze sprawami publicznymi - wydarzeniami politycznymi, sprawami społecznymi, działalnością niepodległościową. Cecylia przesyła do Hotelu Lambert za pośrednictwem wuja istotne informacje przede wszystkim z terenu zaboru pruskiego oraz z Berlina. Sprawy dotyczą m. in. obrad sejmu, Koła Polskiego, Towarzystwa Kredytowego Poznańskiego itp. Istotną kwestią było także informowanie W. Zamoyskiego o poglądach społeczeństwa (przede wszystkim ziemiaństwa) w Wielkim Księstwie Poznańskim, w tym o wyrażanych opiniach na temat działań generała oraz Hotelu Lambert zagranicą. W niektórych listach Cecylia zwracała się o pomoc do wuja np. gdy chodziło o zaopiekowanie się Polakami wyjeżdżającymi do Paryża w celach edukacyjnych, zarobkowych itp.

Dodatkowo w zbiorze znajdują się wycinki prasowe przede wszystkim z "Kuriera Warszawskiego" (1896). Mamy tutaj kilka drobnych tekstów prasowych Cecylii, które dotyczą różnych spraw i problemów, np. "Prasa paryska a Żydzi", "Grecja", "Spowiedź Wielkanocna (legenda)", "Procent od miedziaka", "Kongres wszechwiar a wiara katolicka", "O lazarecie wojskowym u Sióstr Miłosierdzia".

Nadawczyni/nadawca: 
Adresatka/adresat: 
Nadrzędny tytuł korespondencji: 
Miejsce przechowywania: 
Sygnatura: 
7590
Zakres chronologiczny: 
Od 1859 do 1866