korespondencja

Wróć do listy

Sadowska, Zofia (korespondencja)

list przewodni autorki wspomnień do zakładu rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie 

Zofia Sadowska pyta o możliwość włączenia materiałów przez nią przygotowanych do do zbiorów rękopiśmiennych biblioteki.

Przedstawia charaketr wspomnień, wyróżniając ich dwa aspekty: relacja osobista na tle działalności bojowej i konspiracyjnej na Wołyniu od września 1939 do 1944 włącznie oraz pobyt w gułagu (najpierw Mołotowsk w obwodzie Archangielskim, później w Norylsku) i materiały o charakterze dokumentacyjnym dot. jej pracy.

Warszawa 10 marc 1987,

ewentualność odpłatności zostawia w gestii Biblioteki

Sygnatura: 
akc. 12656
Zakres chronologiczny: 
1987