publikacje

Wróć do listy

Zagłada getta żydowskiego w Warszawie

Autorka poświęciła tekst kronikarskiemu zapisowi eksterminacji ludności żydowskiej oraz likwidacji getta warszawskiego.

Zapiski otwierają informacje dotyczące sytuacji w getcie warszawskim w 1942 roku (w tym selekcje i wywózki). Autorka odnotowała zabójstwa dokonane w nocy z 17 na 18 maja 1942 roku na działaczach społecznych działających w getcie. Opisała także zasłyszane wieści dotyczące zagłady na Kresach Wschodnich oraz w Kraju Warty, jak i historie dotyczące wywózek do obozów zagłady. Oddała generalną atmosferę strachu w getcie w trakcie akcji likwidacyjnej.

 

Autorka poświęciła nieco miejsca historii męża, który po przejściu na „aryjską stronę” zmagał się z szantażystami i próbami wydania w ręce kolaborantów.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Szkic kronikarski
Miejsce powstania: 
Warszawa - getto
Opis fizyczny: 
21 stron maszynopisu, istnieją odpisy
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1942
Stan zachowania: 
Dobry, wszystkie karty czytelne
Sygnatura: 
302/209
Tytuł kolekcji: 
Zbiór pamiętników.
Uwagi: 
Test stanowi oryginał, na którego podstawie ukazała się redagowana publikacja: Adolf Berman, Barbara Berman, Zagłada getta żydowskiego w Warszawie (szkic kronikarski), „Biuletyn ŻIH”, nr 1-2 (45-46), 1963, s. 138-158. Tekst spisany w październiku 1942, krótko po tym, jak Autorka przedostała się na „aryjską stronę”. Przekazany do ŻIH w 1962 roku. Teczka zawiera wstęp autorstwa Adolfa Bermana (5 stron rękopisu z odpisem w maszynopisie), oraz jego wspomnienie o żonie (5 stron rękopisu).
Słowo kluczowe 1: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
nośnik elektorniczny
Typ zasobu: 
inne