publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z powstania 1863 r. Włodzimiery z Jodłowskich Krąkowskiej, spisane na podstawie opowiadań autorki przez Felicję Krąkowską

Wspomnienia Włodzimiery z Jodłowskich Krąkowskiej, spisane przez jej córkę Felicję, dotyczą wydarzeń z okresu powstania styczniowego na terenie powiatu wieluńskiego. Po śmierci matki Włodzimiera Jodłowska zamieszkała u swego wuja Alberta Szusterskiego, właściciela majątku w Żytniowie i naczelnika powiatu wieluńskiego podczas powstania. Dom wuja był w tym czasie miejscem spotkań politycznych i obrad Rządu Narodowego w powiecie wieluńskim, w których autorka miała możliwość uczestniczyć – dzięki umiejętności szybkiego pisania została nieformalną sekretarką spotkań. Zaangażowanie Jodłowskiej polegało nie tylko na notowaniu dyktowanych dokumentów, którymi były przeważnie rozporządzenia i depesze Rządu Narodowego. Od czasu do czasu autorka dostarczała tajne dokumenty właściwym adresatom, przemycała także broń dla powstańców. Ważnym bohaterem wspomnień Jodłowskiej jest młodszy brat autorki, Stanisław, również biorący udział w niepodległościowym zrywie. W ostatniej części wspomnień Jodłowska opisuje rodzinną tragedię: najpierw aresztowanie wuja i brata za udział w powstaniu, później próby uwolnienia bliskich, wizyty w areszcie, w końcu śmierć wuja Szusterskiego, który został powieszony 9 grudnia 1863 r.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
[1] k., 19 k. ; 35 cm.
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór zinwentaryzowany, z założenia udostępniany jest mikrofilm. W Dziale Rękopisów ZNiO możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1917
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
13171/III, mf 2734
Uwagi: 
Maszynopis zawiera nieliczne odręczne dopiski Felicji Krąkowskiej w przestrzeni międzywersowej i na końcach strony, sporządzone długopisem (niebieski tusz). Czcionka maszynopisu w dwóch kolorach (czarny, ciemnofioletowy) miejscami odbarwiona (czerwona). Zapis jednostronny z wyjątkiem ostatnich dwóch kart rękopisu (długopis, niebieski tusz, pismo o dobrym stopniu czytelności), zawierających rozwinięcie fragmentu wspomnień oraz list F. Krąkowskiej do Dyrekcji Biblioteki ZNiO. Kartki oprawione przez ZNiO (oryginalnie luźne kartki zostały podklejone grzbietem strony, każda z osobna, całość złączona okładką). W teczce dodatkowo rękopis fragmentu wspomnień oraz list Felicji Krąkowskiej do wicedyrektora Ossolineum, w którym przedstawia historię spisanych wspomnień matki – Włodzimiery Krąkowskiej.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
powstanie styczniowe na terenie powiatu wieluńskiego, obrady Rządu Narodowego, praca kurierki
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
1863
Nośnik informacji: 
papier
mikrofilm
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia