publikacje

Wróć do listy

[ „Wspomnienia z powstania 1863 r. Włodzimiery z Jodłowskich Krąkowskiej”, spisane na podstawie opowiadań autorki przez Felicję Krąkowską.]

Wspomnienia Włodzimiery z Jodłowskich Krąkowskiej, spisane przez jej córkę Felicję Krąkowską, dotyczą wydarzeń z okresu powstania styczniowego na terenie powiatu wieluńskiego. Po śmierci matki Włodzimiera Jodłowska zamieszkała u swego wuja Alberta Szusterskiego, właściciela majątku w Żytniowie i naczelnika powiatu wieluńskiego podczas powstania. Dom wuja był w tym czasie miejscem spotkań politycznych i obrad Rządu Narodowego w powiecie wieluńskim, w których autorka miała możliwość uczestniczyć – dzięki umiejętności szybkiego pisania została mianowana nieformalną sekretarką spotkań. Jak pisała, „[…] stałam się więc, mówiąc żartem, sekretarzem Rządu Narodowego na powiat wieluński”. Zaangażowanie Jodłowskiej polegało nie tylko na notowaniu dyktowanych dokumentów, którymi były przeważnie rozporządzenia i depesze Rządu Narodowego. Od czasu do czasu autorka dostarczała tajne dokumenty właściwym adresatom, była również kurierką, przemycającą broń dla powstańców. Ważnym bohaterem wspomnień Jodłowskiej jest młodszy brat autorki, Stanisław, również biorący udział w niepodległościowym zrywie. W ostatniej części wspomnień Jodłowska opisuje rodzinną tragedię: najpierw aresztowanie wuja i brata za udział w powstaniu, później próby uwolnienia bliskich, wizyty w areszcie, w końcu śmierć wuja Szusterskiego, który został powieszony 9 grudnia 1863 r.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
[1] k., 19 k.; 35 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
Zbiór zinwentaryzowany, z założenia udostępniany jest mikrofilm. W Dziale Rękopisów ZNiO możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1917
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
13171/III, mf 2734
Uwagi: 
Maszynopis zawiera nieliczne odręczne dopiski Felicji Krąkowskiej w przestrzeni międzywersowej i na końcach strony, sporządzone długopisem (niebieski tusz). Czcionka maszynopisu w dwóch kolorach (czarny, ciemnofioletowy) miejscami odbarwiona (czerwona). Zapis jednostronny z wyjątkiem ostatnich dwóch kart rękopisu (długopis, niebieski tusz, pismo o dobrym stopniu czytelności), zawierających rozwinięcie fragmentu wspomnień oraz list F. Krąkowskiej do Dyrekcji Biblioteki ZNiO. Kartki oprawione przez ZNiO (oryginalnie luźne kartki zostały podklejone grzbietem strony, każda z osobna, całość złączona okładką). W teczce dodatkowo rękopis fragmentu wspomnień oraz list Felicji Krąkowskiej do wicedyrektora Ossolineum, w którym przedstawia historię spisanych wspomnień matki – Włodzimiery Krąkowskiej.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
powstanie styczniowe na terenie powiatu wieluńskiego (Żytniów, Rudniki, Praszka/Prażka), Albert Szusterski, Stanisław Jodłowski, obrady Rządu Narodowego, praca kurierki, przemyt broni
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
1863
Nośnik informacji: 
papier
mikrofilm
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia