publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z lat 1945–1948

Wspomnienia Heleny Szczurowskiej z pierwszych lat pracy w zawodzie nauczycielki, zamknięte w trzech częściach, dla których linię podziału wytyczają kolejne lata nauki szkolnej: począwszy od roku szkolnego 1945–46, a skończywszy na 1947–1948. Autorka opisuje swoje zawodowe początki w przedszkolu i szkole w Wołczynie. Wspomina m.in. o wysiłkach na rzecz odbudowania szkolnictwa w mieście, organizacji pracy i nauki. Kolejne części dotyczą pracy Szczurowskiej w wiejskiej szkole na terenie Ziem Odzyskanych, w Łowoszowie (autorka używa podwójnej nazwy tej miejscowości: „Wołoszów (Łowoszów)”). Wspomnienia z tego okresu, momentami pełne emfazy i religijnych odniesień, są świadectwem i charakterystyką procesu formowania się szkolnictwa na Ziemiach Zachodnich, gdzie oprócz typowych powojennych trudności oświatowych (braki kadrowe, infrastrukturalne itp.) występowały dodatkowe komplikacje, np. komunikacyjne (słaba lub żadna znajomość języka polskiego u części dzieci i młodzieży), czy formalne (niemieckie świadectwa zamiast polskich). Szczurowska kończy wspomnienia podsumowaniem swojej aktywności zawodowej w Łowoszowie z satysfakcją i poczuciem dobrze wykonanej pracy. Przywołuje też pewną rozmowę, której sensu wówczas nie zrozumiała i nadal się go nie domyśla. 

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Wspomnienia
Miejsce powstania: 
Wołczyn
Opis fizyczny: 
250–260 k. luź.; 30 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Akc. 102/91
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu. Na pierwszej karcie adnotacja archiwum z sygnaturą i datą wpłynięcia dokumentu do archiwum – 04.12.1988 r., oraz dopisek autorki: „na Konkurs, Godło Hel” wraz datą i miejscem spisania (długopis, niebieski tusz). Zapis jednostronny. Foliacja autorki skreślona, ołówkiem foliacja archiwum (prawy górny róg). Praca nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadusza Gocławskiego 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?” – praca konkursowa.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Data dzienna: 
poniedziałek, Listopad 28, 1988
Główne tematy: 
odbudowa życia po wojnie w małych miasteczkach, proces rekonstrukcji systemu szkolnictwa w pierwszych powojennych latach, organizacja pracy i nauki w powojennej szkole, oświata na ziemiach zachodnich po zakończeniu II wojny światowej, kadra nauczycielska, braki kadrowe w powojennej oświacie
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1945 do 1948
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia