publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia o Janie Kasprowiczu

Postać poety pojawia się w tekście marginalnie – autorka skupia się na opisaniu miejsc, w których przebywała, profesorów, u których się kształciła, a także na przebiegu swojej ścieżki naukowej. Wspomnienia rozpoczynają się w 1905 r. poznaniem Kasprowicza we Lwowie u Laury Pytlińskiej z Konopnickich. Autorka obszernie opisuje, jak się poznały z Pytlińską, oraz środowisko artystyczne aktorki (opowiada o wizytach m.in.: Micińskiego, Berenta, Wolskiej). Wątek poznania Kasprowicza ponawia trzy razy i za każdym razem przeradza się w rozrastające się dygresje, poświęcone na przykład studiom: we Lwowie uczęszcza na wykłady prof. Raciborskiego, co zainspiruje ją do wyjazdu do Holandii w 1906 r., gdzie najpierw w Leydzie będzie studiować u prof. Lorentza (fizyka, u którego pozna „młodego uczonego z Niemiec, rokującego wielkie nadzieje (...) który został przedstawiony jako Albert Einstein) – studia te porzuca ze względu na trudności z językiem oraz fizyką – a następnie w Amsterdamie podejmuje studia botaniczne. Barkenberg opisuje kolejnych naukowców, z którymi współpracowała, oraz sukcesy, które odnosiła (np. w Amsterdamie została przyjęta do elitarnego klubu botanicznego prof. de Vriesa). Wśród licznie wymienianych nazwisk i wydarzeń pojawiają się poetyckie i drobiazgowe opisy detali, na przykład: o maleńkich, chińskich filiżaneczkach profesorowej Lorentzowej, wypełnionych wonną herbatą, albo o kocie z pensjonatu w Trieście, który sprawował dyktaturę nad okolicznymi psami. Do Kasprowicza powraca po opisie swoich zagranicznych studiów i podróży. Komentuje jego wiersze (m.in. Dawno mi żadnej nie przysłałaś wieści, Ani ty duszy swej nie rzucisz psom) i opowiada o sytuacjach, które jej zdaniem były inspiracją dla poety. Autorka nie opisuje swoich relacji z Kasprowiczem – wyłaniają się one z niedomówień lub lakonicznie rzuconych uwag.

Miejsce powstania: 
Katowice
Opis fizyczny: 
28 luźnych kart (format A4) maszynopisu z nielicznymi ręcznymi dopiskami, 1 dwustronnie ręcznie zapisana karta A4.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zasób dostępny
Data powstania: 
1953
Stan zachowania: 
Dobry
Sygnatura: 
Rps 10564 III
Uwagi: 
Tekst napisany 15 marca 1956 r. w szpitalu na ul. Francuskiej w Katowicach (wówczas Stalinogród). Pierwotna dedykacja (pani dr Irenie Taszewskiej) została zamazana i zmieniona na "pamięci mojej matki". Do maszynopisu dołączony jest list, w którym autorka motywuje powstanie tekstu przypuszczeniem, że może zainteresować przyszłych historyków literatury. Funkowska rozpoznaje siebie w kobiecie, do której zwraca się podmiot liryczny w wierszach z cyklu „Chwile” Kasprowicza, przez co decyduje się na napisanie wspomnień, zawierających też „parę fragmentów” z własnego życiorysu.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Główne tematy: 
poznanie Kasprowicza, wizyty znanych postaci, studia we Lwowie i Holandii, wiersze Kasprowicza
Zakres chronologiczny: 
Od 1905 do 1926
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia