publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia nauczycielki z lat 1949–1956

Dokument rozpoczyna opis pierwszych, dziecięcych doświadczeń szkolnych Heleny Osojcy. Stosując narrację trzecioosobową autorka wspomina swoje wrażenia z rozpoczęcia nauki, podkreślając, że już wówczas – będąc małą dziewczynką – podjęła decyzję o zostaniu nauczycielką. W dalszej części Osojca – pisząc już w pierwszej osobie – koncentruje się na latach powojennych, kiedy realizuje swoje marzenie sprzed lat. Opisuje swoje obowiązki w kolejnych placówkach, m.in. dotyczące sposobu organizacji nauki, funkcjonowania szkoły, jak i problemy z tym związane. Dodatkowo wskazuje na szereg zajęć, za które była odpowiedzialna – również jako kierowniczka szkoły, oraz perturbacje związane z koniecznością wypełniania zadań narzucanych przez władzę (np. pilnowanie obowiązkowej dostawy zboża przez rolników). Wspomnienia zawierają także opis okoliczności, w których autorka została zwolniona z funkcji kierowniczki i przeniesiona do placówki w mieście, a kończą się krótką charakterystyką pracy w elbląskiej szkole.

Treść wspomnień dotyczy wyłącznie sfery zawodowej, wspomnienia nie mają charakteru osobistych zapisków – poza wzmiankami z dzieciństwa brak w nich odniesień do życia prywatnego autorki.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Gdańsk
Opis fizyczny: 
k. luź. 219–227; 30 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 93/91
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu. Na pierwszej, tytułowej karcie oprócz tytułu wspomnień wypisane śródtytuły. Do dwóch z nich („Na drugiej placówce”, „Przeniesienie”) adnotacja archiwum: „ewentualnie do druku" (ołówek). W prawym dolnym rogu dane adresowe autorki. Skreślona foliacja autorki, ołówkiem (prawy górny róg) foliacja archiwum. Zapis jednostronny. Praca konkursowa nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadeusza Gocławskiego: 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?”.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
organizacja nauki i działalności szkolnictwa, rola nauczyciela w społeczności lokalnej, wiejska szkoła w początkach władzy ludowej w PRL, relacje nauczyciele – przedstawiciele władzy, praca nauczyciela w służbie władzy i ideologii
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1949 do 1956
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia