publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia nauczycieli pracujących w latach 1945–1956

Autorka koncentruje się przede wszystkim na pierwszych latach swojej pracy w zawodzie nauczycielki (1952–1956 r.), kiedy uczyła matematyki i fizyki, nie porzucając jednocześnie marzeń o dalszej edukacji (studia). Wspomnienie Arciemowicz jest ciekawym obrazem powojennej prowincjonalnej rzeczywistości na ziemiach włączonych do ZSRR: wyrabiania norm w kołchozie, panującej rusyfikacji, biedy oraz wysiłków na rzecz prowadzenia względnie normalnego życia.

Autorka we wspomnieniach porusza również wątki osobiste, m.in.: dotyczące losów swojej rodziny (aresztowanie rodziców, „rozkułaczenie” gospodarstwa rodzinnego), własnych ambicji (podjęte studia), codziennych problemów czy istotnej roli religii w codziennym życiu. Dokument zawiera wiele barwnych opisów i obserwacji Arciemowicz, która z ciekawością przygląda się swojemu otoczeniu.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
1–10 k. luź.; 30 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Akc. 79/91
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu, drobne poprawki długopisem (niebieski tusz). Przekreślona foliacja autorki, ołówkiem, w prawym górnym rogu wprowadzona foliacja ZNiO. Praca nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadusza Gocławskiego 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?” – praca konkursowa.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
życie i edukacja na ziemiach przyłączonych do ZSRR po II wojnie światowej, losy „kułaków” w czasie II wojny światowej i po 1945 r., rola religii w procesie rusyfikacji
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1945 do 1956
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia