publikacje

Wróć do listy

Praca w Ruchu Oporu w czasie okupacji niemieckiej

Autorka opisuje swoją działalność konspiracyjną od jesieni 1941 r do wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkała wówczas na ul Targowej na Pradze. Zaczęła od prowadzenia kompletów z historii i geografii w zakresie szkoły podstawowej. W lipcu 1942 wstąpiła do organizacji WSK (Wojskowa Służba Kobiet) i odbyła kurs ogólno-wojskowy na ul Stalowej, a następnie kurs ochrony bojowej na ul. Ogrodowej 7 (w mieszkaniu pp. Czekalskich). Z dwiema z kursantek współpracowała do wybuchu powstania, tj. z Aliną Stępniewską, ps. „Ewa” i Natalią Urbanowicz, ps. „Doliwa”. Po egzaminach „Wiktoria” i „Ewa” zostały mianowane komendantkami I Plutonu Praskiej Kompanii Kobiet, obejmującego Bródno, Targówek i część centralnej Pragi, i same musiały powołać do życia powierzoną im jednostkę, gdyż dotychczas istniała ona tylko na papierze. Razem z „Ewą” prowadziły szkolenia podległych im dziewcząt i kobiet. Z tego powodu zrezygnowała z nauki w roku szkolnym 1943/44. Na wiosnę 1944 zaczęła uczęszczać do Podhorążówki na ul. 11 Listopada. Autorka opisuje ostatnie dni przed wybuchem i pierwsze dni powstania, spędzone na Pradze. Opowiadanie kończy się opisem przeprawy przez Wisłę i dołączenia do Powstańców.
Szymańska podaje, pseudonimy i nazwiska osób, z którymi miała do czynienia (często nauczycielki),  adresy punktów kontaktowych, opisuje miejsca spotkań, a także same zajęcia szkoleniowe. Są tu wzmianki m.in. o Jadwidze Moraczewskiej- Zanowej, ps. „Polesie”, Jadwidze Daabowej, Ludmile Mossakowskiej, ps. „Jesień”, czy Leontynie Urbanowicz, komendantce WSK na Warszawę.
 

Autor/Autorka: 
Opis fizyczny: 
mps. 6 k., poszyte.; 30 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
2015
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
2293/7
Tytuł kolekcji: 
Akta Jadwigi Podrygałło
Uwagi: 
Maszynopis został włączony do zbioru "Wspomnienia z lat okupacji niemieckiej II wojny światowej", opracowanego przez Komisję Historyczną Koła nr 17 ZBoWiD w formie biuletynu sporządzonego w 4 egz. maszynopisu, przygotowane na potrzeby Koła.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia