publikacje

Wróć do listy

["Pamiętnik Zofii z Łączyńskich Macudzińskiej” obejmujący okres od końca XIX w. do 1939 r. ]

Pamiętnik Zofii z Łączyńskich Macudzińskiej przedstawia losy autorki, przeplatane wspomnieniami dotyczącymi historii jej rodziny, zarówno ze strony ojca, jak i matki. Przywołane zostają dzieje rodu Łączyńskich i Youngów oraz historie związane z Hruszatycami – majątkiem Youngów. Autorka drobiazgowo opisuje swoje dzieciństwo, członków rodziny i służbę, częste przeprowadzki i kolejne miejsca zamieszkania (Rzeszów, Równe k. Iwonicza-Zdroju, Zubrza k. Lwowa i in.). Większość dzieciństwa i całą wczesną młodość Macudzińska spędziła z dala od domu i we wspomnieniach często powraca do tego okresu, opisując poznane wówczas osoby, zwyczaje i rytm życia w zakładzie klasztornym. Wspomnienia z wizyt w rodzinnym domu (jedynie podczas świąt i wakacji) są szczegółowym i barwnym portretem życia we dworze (porządek dnia, kulinaria, zwyczaje, wystrój i wyposażenie dworu). Pamiętnik obejmuje również relację z okresu tuż przed wybuchem I wojny światowej: opuszczenie Galicji i wielomiesięczną tułaczkę (Lwów, Hruszatyce, Budapeszt, Lublana, Lichtenwald, Wiedeń, Kraków). 

Tekst stanowi niezwykle ciekawe i bogate źródło informacji o stylu życia arystokracji, relacjach zarówno w obrębie tej warstwy, jak i pomiędzy innymi warstwami społecznymi (np. służbą, chłopami). Jest również interesującym portretem młodej dziewczyny z arystokratycznej rodziny, wychowywanej i edukowanej jedynie w celu odpowiedniego zamążpójścia. Macudzińska opisuje swoje dwa małżeństwa, romans, wieloletni proces rozwodowy oraz pracę w biurze ojca. Retrospektywne zapiski dotyczą także życia autorki w kolejnych miastach – Przemyślu, Warszawie, Chodorowie, Lwowie i w Jaśle, gdzie osiadła na stałe u boku drugiego męża, architekta Stanisława Macudzińskiego. Wspomnienia mogą być też ciekawym źródłem wiedzy o odwiedzanych przez autorkę miejscach i ich mieszkańcach (zawierają na przykład wzmianki o ludności żydowskiej). Końcowe fragmenty pamiętnika dotyczą głównie samego Macudzińskiego: jego pracy (np. budowy stadionu w Jaśle), zwyczajów, charakteru; są też obrazem wspólnego życia małżonków.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Pamiętnik Zofii z Łączyńskich Macudzińskiej
Miejsce powstania: 
Jasło
Opis fizyczny: 
115 k., [2] k.: fot.; 29 cm
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór zinwentaryzowany, z założenia udostępniany jest mikrofilm. W Dziale Rękopisów ZNiO możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1974
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
15328/II, mf 9169
Uwagi: 
Do maszynopisu pamiętnika dołączony rękopis listu autorki do ZNiO z 17 X 1977 r., w odpowiedzi na prośbę ZNiO o pamiątki i fotografie. List zapisany obustronnie (2 k.), piórem (niebieski atrament), do listu dołączone dwie fotografie. W liście Macudzińska m.in. krótko charakteryzuje osobę swego wuja, Adama Younga, podkreślając jego zasługi dla Trzcieńca. Kartki oprawione przez ZNiO (oryginalnie luźne kartki zostały podklejone grzbietem strony, każda z osobna, całość złączona okładką). Zapis czystopisowy.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Data dzienna: 
10 mrz. 1974
Główne tematy: 
dzieje rodziny Łączyńskich i Youngów, dzieciństwo, edukacja dziewcząt, I wojna światowa, architekt Stanisław Macudziński, wychowanie, aranżowane małżeństwo, przedwojenne Jasło
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1863 do 1939
Nośnik informacji: 
papier
mikrofilm
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia