publikacje

Wróć do listy

Pamiętnik Marii Zamoyskiej

Pamiętnik Marii Zamoyskiej chronologicznie obejmuje okres od 1860 do 1924 roku. Rękopis rozpoczynają wspomnienia z dzieciństwa i młodości, które autorka spędziła wraz z rodziną w Paryżu. Wiele miejsca Maria Zamoyska poświęciła ważnym osobom w swoim życiu, które wpłynęły na ukształtowanie się jej osobowości i poglądów oraz wykształcenie. Obok matki, Jadwigi Zamoyskiej, wymienia trzy kobiety, które odegrały istotną rolę w jej życiu:  Annę Birt (zasłużoną nauczycielkę jej matki), Klarę Dembińską (osobistą nauczycielkę autorki) oraz Michalinę K. z Kórnika (służącą matki). Wspomina także irlandzką nauczycielkę angielskiego, dzięki której doskonale opanowała ten język. Na edukację Marii wpłynął także Leonard Niedźwiecki, wieloletni sekretarz jej ojca, generała Władysława Zamoyskiego. Ważną rolę w życiu autorki pamiętnika odegrał ojciec, który zmarł gdy Maria miała siedem lat. Jak wspominała, po ojcu odziedziczyła temperament i przekonanie, aby służyć "Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie".  Traumatyczne wspomnienia z młodości zwiazane były także z chorobą (tyfus) i śmiercią jej brata Witolda w 1874 roku w Paryżu.

Obok opisu związków rodzinnych, wzajemnych relacji i najważniejszych wydarzeń, autorka wiele uwagi poświęciła rozwojowi swojego życia duchowego. W przekonaniu Marii najważniejszym wydarzeniem w tej mierze było jej przystąpienie do sakramentu I Komunii św. Znaczący wpływ na proces  jej dojrzewania religijnego mieli ojcowie Oratorianie, z którymi jej rodzina utrzymywała bliskie kontakty. Podziwiała ich nie tylko za oddanie sprawom kościoła katolickiego, ale i za pomoc okazywaną polskim emigrantom po klęsce powstania styczniowego. W pamiętniku Maria wyjawiła cel swojego życia, który powzięty w młodości miał służyć "szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi".

W 1880 roku Maria, wraz z matką i bratem Władysławem, zamieszkała w Kórniku. Wspomnienia z tego okresu koncentrują się przede wszystkim wokół utworzenia Zakładów Kórnickich oraz kupnie Morskiego Oka przez Władysława Zamoyskiego. 

Autor/Autorka: 
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
Dostępny mikrofilm; rękopis udostępniany do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1860 do 1924
Stan zachowania: 
stan dobry, niektóre strony rękopisu słabo czytelne
Sygnatura: 
rkps 7581 (mf 7161)
Uwagi: 
Rękopis rozpoczyna się od k. 14, fragmenty spisane atramentem w języku francuskim; od k. 151 do 268 - maszynopis obejmujący większą część rękopisu. Ogólnie rękopis sprawia wrażenie nieuporządkowanego, poszczególne fragmenty wspomnień przerywane luźnymi drukami, albo fragmentami listów (np. k. 36 - kopia listu W. Zamoyskiego do lorda Dudleya Stuarta z 1854 roku). Do pamiętnika dołączono odbitkę mapy pt. "Dzisiejszy podział ziem dawnej Polski", z wizerunkiem Matki Boskiej oraz orłem, pogonią i archaniołem symbolizującymi związek Korony, Litwy i Rusi (k. 1).
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Nośnik informacji: 
papier
mikrofilm
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia