publikacje

Wróć do listy

Osadnictwo

Dokument jest streszczeniem losów autorki i jej rodziny na zesłaniu, gdzie spędzili łącznie sześć lat (1940–1946), oraz początków nowego życia po powrocie do Polski. Pękala opisuje m.in. straszne warunki, w jakich musieli przeżyć i pracować – zarówno dorośli, jak i dzieci, które też były wykorzystywane w charakterze darmowej siły roboczej. Zapiski kończą się wspomnieniem z pierwszych chwil na Ziemiach Zachodnich, gdzie autorka wraz z rodziną trafiła po przesiedleniu i krótko dzieliła dom i życie z mieszkającymi tam wciąż Niemcami.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
k. luź. 30–33; 31 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Katalog rękopisów zinwentaryzowanych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1992
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
18930/II
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.
Uwagi: 
Rękopis o charakterze czystopisu (długopis, niebieski atrament). Zapis jednostronny. Załączone kserokopie dokumentów polskich i radzieckich. Praca nadesłana na konkurs organizowany przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., praca konkursowa.
Słowo kluczowe 1: 
Data dzienna: 
20 maj 1992
Główne tematy: 
deportacje na Sybir, egzystencja na zesłaniu, akcja „repatriacyjna” po II wojnie światowej, relacje przesiedleńców z niemieckimi mieszkańcami, osadnictwo na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1946
Nośnik informacji: 
papier