publikacje

Wróć do listy

Instytucje dobroczynne organizowane przez Celestynę z Zamoyskich Działyńską

Zbiór materiałów rękopiśmiennych zawierający projekty, statuty, sprawozdania różnych instytucji charytatywnych, których organizatorką lub współorganizatorką była Celestyna Działyńska. Najważniejsze z nich to: Towarzystwo Dobroczynności, Instytut Panien w Poznaniu, Zakład uwięzionych w Kościanie. W projektach i uwagach dotyczących utworzenia Towarzystwa Dobroczynności C. Działyńska precyzowała najistotniejsze cele instytucji. Chodziło nie tylko o wspomaganie ubogich mieszkańców Poznania (albo potrzebujących czasowo przebywających w mieście), ale także o wpływanie, w miarę możliwości, na poprawę obyczajów tej grupy. Pomoc dla biednych sprowadzała się do zapewnienia najuboższym wyżywienia, mieszkania, ubrań oraz opieki w przypadku choroby. Natomiast wychowanie w wyobrażeniu autorki powinno rozwijać "zdolności moralne zasadzone na podstawie religijnej" i poczuciu obowiązku. Wśród dokumentów znajduje się także krytyczna ocena projektu połączenia Towarzystwa Dobroczynności prowadzonego przez C. Działyńską z towarzystwem charytatywnym kierowanym przez Karola Marcinkowskiego. Notatki o innych akcjach dobroczynnych zawierają m. in. informacje na temat działań na rzecz biednych po epidemii cholery w 1848 roku, Komitecie Domu Sierot na Śródce czy Towarzystwie Muzyczno-Dobroczynnym w Poznaniu.

W zbiorze mamy także korespondencję ściśle związaną z działalnością w/w instytucji oraz z innymi przejawami aktywności dobroczynnej C. Działyńskiej. Na szczególną uwagę zasługują listy od A. Hofmanowej z Wodpolów, działaczki filantropijnej, która nie tylko ściśle współpracowała z C. Działyńską, ale, jak się wydaje, była inspiratorką różnych przedsięwzięć. Z kolei z listu Karola Libelta wynika, iż był on kosultantem w sprawie projektu towarzystwa pomocy naukowej dla kobiet (sugerował, iż projektem powinny zająć się wyłącznie kobiety, które lepiej poradzą sobie z tym problemem). Korespondencja ukazuje, iż działania kobiet w ramach instytucji dobroczynnych nie były akcjami spontanicznymi, ale zaplanowanymi metodycznie, podobnie jak systematyczne organizowanie samej pomocy dla najbiedniejszych (na podstawie wcześniej przeprowadzonych rozpoznań w terenie sporządzano raporty na bazie których rozdzielano środki).

Miejsce powstania: 
Poznań
Opis fizyczny: 
materiały dotyczące instytucji dobroczynnych oraz korespondencja
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
udostępniany tylko do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1828 do 1864
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
7504
Uwagi: 
dokumenty w języku polskim, francuskim, angielskim, niemieckim; mf 7543
Słowo kluczowe 1: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
inne