publikacje

Wróć do listy

Fragment pamiętnika mojej Mamy Antoniny Kozickiej zmarłej 28.VIII.1972 r.

Fragment pamiętnika dotyczy zesłania w 1940 roku rodziny Antoniny i Bolesława Kozickich do kołchozu Jożma koło Piniegi. W 1941 roku zmarł Bolesław Kozicki, a w 1942 jego matka. W 1943 roku Antonina Kozicka razem z dwiema córkami (w tym z Elżbietą) zostały aresztowane za odmówienie przyjęcia obywatlestwa sowieckiego i osadzone w łagrze Tałagi. Zwolniono je w 1944 roku, wróciły do Polski w 1946. Antonina Kozicka – jak nadmienia jej córka w swoim krótkim wspomnieniu (k. 7) – nie mogła pogodzić się z nowym ustrojem, rozklejała ulotki przeciwko nowej władzy, co spowodowało, że została umieszczona w szpitalu dla nerwowo chorych. Wedłlug relacji Antoniny Kozickiej transport, do którego z rodziną trafiła, jechał do Archangielska przez miesiąc. Następnie saniami zesłanych przewieziono do docelowego kołchozu. Autorka wspomina śmierć męża (do trumny włożyła buteleczkę z kartką, na której wypisała „przekleństwo na władzę sowiecką”, k. 4), także odmowę wysłania córek do rosyjskiej szkoły, z którego to powodu była przesłuchiwana przez rosyjskiego komendanta. Na ostatniej karcie znajduje się przepisana „Odezwa do wszystkich wygnańców Rzeczpospolitej Polskiej w Rosji” z 24 grudnia 1940 roku (na tej dacie urywa się jednocześnie relacja Kozickiej).

Autor/Autorka: 
Współautorzy: 
Opis fizyczny: 
21 x 29,5 cm; k. 6
Postać: 
kartki w teczkach
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1946
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
akc. 13629
Uwagi: 
Data powstania oszacowana. Pod tą samą sygnaturą znajdują się osobiste papiery Elżbiety Ciszewskiej i jej rodziny z okresu wojennego (m.in. relacja Ciszewskiej o deportacji rodziny na k. 7, fotokopie dokumentów dotyczących udziału Janusza i Stanisława Ciszewskich w walkach z Niemcami w latach 1944–1945 na k. 11–12). K. 13 – zdjęcie portretowe Anotniny i Bolesława Kozickich wykonane w Kowelu w 1920 roku.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1940 do 1946
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia