publikacje

Wróć do listy

Częstochowa

Autorka opisuje historię klasztoru na Jasnej Górze, podkreślając znaczenie cudownego obrazu dla narodu polskiego. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został sprowadzony do Częstochowy przez księcia Władysława Opolskiego w roku 1382 i umieszczony w drewnianym kościółku na Jasnej Górze. Następnie na tym miejscu zbudowano kościół murowany, który się z czasem rozrastał. Dobudowano klasztor i mury obronne oraz wieżę, która doszczętnie spłonęła w 1690 r. Wieża została odbudowana i w takim kształcie przetrwała do kolejnego pożaru w dniu 15 sierpnia 1900 r., po czym ponownie została odbudowana, a kościół odrestaurowany.  Autorka dosyć obszernie opisuje zarówno wnętrze kościoła (wylicza jego bogate wyposażenie), jak i całe założenie klasztorne. Szczególnie skupia się na cudownym obrazie, który znajduje się w kaplicy Matki Boskiej – celu pielgrzymek milionów wierzących. Wspomina także o cennych pamiątkach, składanych w darze od wieków, a przechowywanych w skarbcu. Kosztowności te były kilkakrotnie przedmiotem rabunku. Jest tu również wzmianka o dziadach, czyli żebrakach częstochowskich – niektórzy z nich trudnią się żebractwem zawodowo, osiągając całkiem niezłe zyski. Z tekstu dowiadujemy się też, jak wygląda ceremonia odsłonięcia cudownego obrazu i jak przeżywają pielgrzymi zetknięcie się z tym świętym miejscem. 

Dużo miejsca poświęcone jest opowieści o obronie Częstochowy w 1655 r. i jak wielkie to miało znaczenie w odwróceniu losów wojny ze Szwedami. Dla Częstochowy nastały trudne czasy, szczególnie w epoce Napoleona. Rozkwit miasta nastąpił dopiero po zbudowaniu kolei wiedeńskiej w XIX wieku, która umożliwiła rozwój przemysłu i handlu.

Na koniec autorka pisze o wielkim wiecu, który odbył się 11. lipca pod Jasną Górą, który zgromadził ok. 100 tysięcy pątników z całej Rzeczypospolitej i z Górnego Śląska. Wszyscy ślubowali, że będą bronić Ojczyzny do ostatniej kropli krwi. Autorka wyraża pragnienie, żeby Górny Śląsk jak najszybciej połączył się z Polską.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
s/l/
Opis fizyczny: 
rps., s. 1-8, poszyte; ; 35 cm
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
2026
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
180, zespół nr 57/II
Tytuł kolekcji: 
Liga Kobiet Polskich
Uwagi: 
Tekst powstał prawdopodobnie ok. 1920 roku i znalazł się w zbiorze materiałów do Pamiętnika Ligi Kobiet.
Słowo kluczowe 1: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
inne