instytucje

Wróć do listy

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie

Wariant nazwy: 
USB

1 kwietnia 1579 r. król Stefan Batory na utworzył na terenach Kolegium Jezuickiego Akademię Wileńską. Oficjalny status uczelni państwowej potwierdził papież Grzegorz XIII, który 30 października 1579 r. wydał bullę aprobującą Akademię. Uniwersytet przez lata gromadzi wokół siebie wielu zasłużonych badaczy, pisarzy oraz artystów.
W 1832 roku, dekretem carskim, instytucja została zamknięta. Przyczyną rozwiązania uczelni miało być szerzenie w niej wolnomyślicielstwa. Majątek Akademii przekazano na rzecz Uniwersytetu Kijowskiego. W roku 1919 nastąpiło wznowienie działaności uczelni. Do roku 1939 funkcjonowała ona pod nazwą Uniwersytet Stefana Batorego. W czasie pobytu wojsk sowieckich na terenach Wilna zmieniła nazwę na „uniwersytet litewski”, a jej działalność była kontynuowana. W marcu 1943 r. władze niemieckie zamknęły Uniwersytet. Wydziały: Teologiczny, Prawa i Nauk Społecznych, Humanistyczny, Lekarski oraz Matematyczno-Przyrodniczy funkcjonowały w podziemu.Od roku 1990 uczelnia znana jest pod nazwą Uniwersytet Wileński. Obowiązujący w jej murach język wykładowy to język litewski. 


Publikacje