dzienniki

Wróć do listy

Dzienniki Katarzyny Nadanej-Sokołowskiej. Cykl IV

Czwarty cykl dzienników Katarzyny Nadanej-Sokołowskiej obejmuje dotąd około 20 dzienników prowadzonych w oddzielnych plikach word i dostępnych w formie wydruków. W przeciwieństwie do cyklu drugiego dziennik jest prowadzony regularnie od lata 2012 roku i obejmuje obecnie ponad 2000 stron znormalizowanych maszynopisu. Pliki obejmują także przepisane z kalendarzy dzienniki z lata 2012 i 2013 roku (z pominięciem notatek z retreatów w Wildze).

Bezpośrednim motywem powrotu do regularnej praktyki diarystycznej był dla autorki niezwykły charakter przeżyć lata 2012, które wzbudziły w niej przekonanie, że zapiski dziennikowe będą miały duże znaczenie w rejestracji nowych dla niej doświadczeń wewnętrznych, ważnych dla niej nowych relacji itp. Decyzja o prowadzeniu dziennika w formie elektronicznej zwiazana było z intencją ich wykorzystania w twórczości literackiej. Dzienniki opisują zainteresowania autorki religioznawstwem (filozofią, psychologią i socjologią religii) powiązane z obserwacją i rejestracją własnych doświadczeń wewnętrznych, a także nowych kręgów znajomych ze środowiska "kultury warsztatowej" (określenie autorki). Stanowią swoistego rodzaju zapis procesu wychodzenia z długoletniej depresji i odzyskiwania poczucia kontroli nad własnym życiem, jego sensem i celami, a także odzyskania możliwości pracy twórczej, oraz zapis pracy intelektualnej nad nowopoznanymi fenomenami psychicznymi i socjologicznymi. Dzienniki z roku 2017 częściowo przenikają się z pisaną w tamtym roku powieścią w formie dziennikowej.

Dzienniki obejmują w życiu autorki okres od rozpadu małżeństwa poprzez proces rozwodowy, nowe związki i zmianę charakteru pracy zawodowej na ściśle naukową. Dzienniki rejestrują także proces pracy nad powieścią inicjacyjną na kanwie wydarzeń z lata 2012 roku.

Miejsce przechowywania: 
Sygnatura: 
brak
Chronologia: 
2012
Główne tematy: 
życie wewnętrzne, doświadczenia wewnętrzne, związki emocjonalne, filozofia, psychologia i socjologia religii, współczesna humanistyka i literatura, praca naukowa historyka literatury, buddyzm tybetański tradycji bon, erotyzm, neoszamanizm, sny