publikacje

Wróć do listy

x

Zyberkowa pisała pamiętnik w ostatnich latach życia (około 1930 roku) na prośbę dzieci (głównie z pamięci, ale również na podstawie innych źródeł, w tym dziennika ojca z lat 1865-1870 i pamiętnika przyrodniej siostry Anieli, do tekstu włącza też szczegółowe opisy miejsc na podstawie zachowanych zdjęć rodzinnych). Wspomnienia obejmują okres dzieciństwa i młodości (do momentu zamążpójścia). Autorka w niewielkim stopniu skupia się na sprawach osobistych i własnych przeżyciach. W zamian za to szkicuje barwny portret – podporządkowany chronologii – środowiska rodziny arystokratycznej, w którym się wychowywała i przebywała do momentu, kiedy wyszła za mąż. Szczególnie wyraźne na tle pozostałych są wątki z sylwetkami członków i przyjaciół rodziny, osób związanych z Czartoryskimi i Działyńskim, a także fragmenty dotyczące podróży. 

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Moszków
Opis fizyczny: 
maszynopis w formacie A4
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny
Data powstania: 
1930
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Rkps 9800 II
Uwagi: 
Na podstawie rękopisu sporządzono dwie kopie – jedna zaginęła podczas wojny, a druga zachowała się w połowie. Przetrwał natomiast w całości oryginał, znaleziony przez księdza w zrabowanym przez chłopów majątku w Moszkowie – maszynopis udostępniony w Bibliotece Narodowej został sporządzony na jego podstawie.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia