publikacje

Wróć do listy

Refleksje z pracy nauczycielskiej w latach 1948-1977

W konkursowej pracy Jadwiga Czeszyk wspomina okres swojej zawodowej aktywności, kiedy po wojnie zaczęła pracować jako nauczycielka. Opisuje początki w swoim zawodzie, m. in. zmieniającą się atmosferę w oświacie po wojnie: od euforii po efekty przybierającego na sile stalinowskiego terroru. Tekst Czeszyk ukazuje również ówczesne warunki pracy nauczyciela i rozumienie misji zawodu nauczyciela przez samą autorkę oraz związane z tym perypetie (konflikt na linii władza-ideały). Treścią dokumentu są w pierwszej kolejności wspomnienia z pracy nauczycielskiej. Autorka wprawdzie wzmiankuje swoje życie prywatne – małżeństwo i początki wspólnego życia z mężem, jednak osobiste zapiski pojawiają się wyraźnie na marginesie wspomnień nauczycielskich i nawet wówczas bardziej odnoszą się do życia zawodowego autorki i jej roli jako nauczycielki. Swoje zapiski J. Czeszyk kończy porównawczą refleksją odnośnie zmiany (in plus) sytuacji nauczyciela w latach 80 i okresie kiedy sama była aktywna zawodowo. 

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Białystok
Opis fizyczny: 
80-89 k. luź. ; 30 cm.
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Akc. 82/91
Uwagi: 
Praca nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadusza Gocławskiego 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945-1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?”, konkursowa Duszpasterstwa Nauczycieli w Gdańsku. Maszynopis o charakterze czystopisu. Drobne poprawki długopisem (niebieski tusz). Na pierwszej karcie wspomnień odręczny dopisek z danymi autorki: adres, nazwisko (długopis, niebieski tusz). Luźne karty zebrane spinaczem. Na pierwszej karcie w pr. Górnym rogu wpisana prawdopodobnie data wpłynięcia dokumentu do archiwum: 1988 r. (rękopis, długopis, ciemnoniebieski tusz). Przekreślona foliacja autorki, ołówkiem w prawym górnym rogu foliacja ZNiO). Na ostatniej karcie podpis autorki (długopis, niebieski tusz) wraz z adresem i krótką notką ad wspomnień.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1946 do 1988
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia