publikacje

Wróć do listy

Moi brodzcy Żydzi 1932-1939

Tekst powstał w 1989 roku, obejmuje wydarzenia z okresu od 1932 do 1939 roku.

Całość została poświęcona sylwetkom Żydów, którzy zamieszkiwali Szczurowice w opisywanym okresie. Autorka wspomina swoje dziecięce przeżycia związane ze spotykanymi ludźmi, opisuje dziecięce spostrzeżenia i konfrontuje je ze świadomością osoby dorosłej. Analizuje to, co zapamiętała, i stara się znaleźć inne niż dziecięce wytłumaczenia.

W tekście pojawiają się zarówno dorośli, np. rodzina Wolfów (właściciele sklepu), jak i dzieci. Dużo informacji o koegzystencji, ale i braku zrozumienia oraz stereotypach.

Miejsce powstania: 
Katowice
Opis fizyczny: 
66 stron maszynopisu. Brak odpisu.
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1989
Stan zachowania: 
Dobry, wszystkie karty czytelne
Sygnatura: 
302/303
Tytuł kolekcji: 
Zbiór pamiętników.
Uwagi: 
W roku 1993 wyszła książka napisana przez Autorkę „Młodość, której nie było. Wspomnienia z Kazachstanu 1940-1946”. W Zbiorze Wydawnictw Biblioteki Sybiraka (Podzbiór w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie – ul. Długosza 7/9, 91-076 Łódź, tel. (042) 651-43-94) znajdują się trzy teksty przypisywane Autorce: * kserokopia maszynopisu „Moi Brodzcy Żydzi” – oryginał w Archiwum ŻIH, * Królowo Korony Polskiej. Myśli tęsknotą przetkane, 1940-1946, maszynopis, 2 egz., * Młodość – której nie było, Kielce 1997(?), 2 egz.
Słowo kluczowe 1: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
nośnik elektorniczny
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia