publikacje

Wróć do listy

Listy Ireny Solskiej do Stanisława Witolda Balickiego

Pojedyncze listy do Stanisława Witolda Balickiego. List z dn.20.03.1930 jest kontynuacją korepondencji w sprawie ewentualnego występu w Krakowie (por. Listy Ireny Solskiej pod red. Lidii Kuchtówny, Warszawa, 1984, s.237-238): artystka omawia datę występu i załącza program.

List z 4.03.1951 jest skierowany do „Obywatela Balickiego” i nosi oficjalny charakter. Solska zwraca się do Balickiego jako do redaktora Państwowego Instytutu Wydawniczego (był też redaktorem naczelnym czasopisma "Teatr"), zapewne w odpowiedzi na jego prośbę o opublikowanie jej przemówienia. Komentarz do tego wydarzenia znajdziemy w „Listach Ireny Solskiej do Seweryny Broniszówny. 1949-1952” z Muzeum Teatralnego. Solska napisała przemówienie na akademię ku czci Stanisławy Wysockiej, które miało być wygłoszone przez Sewerynę Broniszówną. Leon Schiller jednak znacznie zredagował tekst, bo uważał go za ideologicznie niepoprawny. List do Balickiego świadczy, że na akademii została wygłoszona wersja Schillera: „Dziękuję za uprzejme zaproszenie – ale to, co Koleżanka Broniszówna czytała – to w lwiej części był tekst Ob.L.Schillera. Przykro mi, ale odmówić muszę”.

Ostatnie listy są ze Schroniska Aktorów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. List z 18.11.1955 jest w sprawie protekcji dla Pawła Baldiego, który był wychowankiem Solskiej podczas jej pracy we Wrocławiu. List z 5.06.1956 r. omawia uroczystości jubeleuszowe: „zorientowałam się, że obecni mnie przypisują STO – lat”, w związku z czym „poprawia” pomyłkę (podając zresztą jako rok urodzenia 1882 zamiast prawdziwego 1875) i wylicza swoje zasługi.

 

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Lwów, Warszawa, Skolimów
Opis fizyczny: 
Listy na kartkach różnego formatu, koperty.
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Dostępny dla celów badawczych
Data powstania: 
Od 1930 do 1956
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
1532
Uwagi: 
Listy zajmują k.1492-1496 archiwum St.W.Balickiego. List z r.1930 jest pisany atramentem, pismo czytelne. Listy powojenne są pisane na maszynie.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
list