autorzy

Wróć do listy

Turbiasz, Bronisława

Autor

Metrykalia
Pochodzenie: 
chłopskie
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
„Turbiasz Bronisława z domu Więckowska”, Inwentarz zbioru kwestionariuszy członków Związku Sybiraków (oddział w Lublinie), https://www.sybiracyzg.pl/wp-content/uploads/2021/01/Oddzial-Lublin-Inwentarz-zbioru-Kwestionariusze-czlonkow-Zwiazku-Sybirakow.pdf; B. Turbiasz, „Relacja p. Bronisławy Turbiasz”, Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta, sygn. AWII/2978.

Publikacje autora