autorzy

Wróć do listy

Morska-Kościukowa, Halina

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1920
Miejsce urodzenia: 
Wilno
Rodzice: 
Józef Ruszczyc-Pokorny, Taida Kryczyńska
Pochodzenie: 
inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
1
Szkoły: 
szkoła wyższa
Przynależność do partii i organizacji: