autorzy

Wróć do listy

Klawińsz, Janina

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
11.04.1918
Miejsce urodzenia: 
Sambor
Rodzice: 
Tadeusz, Anna Błotnicka
Pochodzenie: 
inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
2
Imię dziecka: 
Józef
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Janis Klawińsz (Klavinš)
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
J. Klawińsz-Wysoczańska, w: Relacje, wspomnienia, opracowania, wywiady, wypisy z literatury dot. ruchu oporu w Okręgu Lwowskim AK (m.in. Sambor) oraz pobytu w obozach i na zesłaniu w ZSRR ze zbioru Janiny Klawińszowej, archiwum ZNiO we Wrocławiu, sygn. Akc. 182/94; W. Materski, „Wschodnie losy Polaków”, t. 1–6, Łomża 1991–1996, w: „Dzieje Najnowsze” 29/1, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r1997-t29-n1/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r1997-t29-n1-s167-173/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r1997-t29-n1-s167-173.pdf.

Publikacje autora