publikacje

Wróć do listy

[Dziennik]

Dziennik prowadzony od 1889 do 1904 roku z jednym uzupełnieniem w roku 1907. Na pierwszej karcie widnieje wpis „1889 rok. Mój pierwszy karnawał”, jednak po tytule tym nie następują wpisy, które by go rozwijały. Pojawiają się notatki, nie zawsze datowane, wskazujące na późniejszą porę roku. Pierwszy datowany wpis pochodzi z 21 VIII. 

publikacje

Wróć do listy

[Dzienniki Adeli Kieniewiczowej] t 41 [20.10.1900-01.02.1901]

Tom, opatrzony odautorskim numerem 41 na karcie tytułowej, powstawał między 20.10.1900 a 01.02.1901 roku w Wolicy, Dereszewiczach i Warszawie. 

publikacje

Wróć do listy

[Dziennik Adeli Kieniewicz: 23 XII 1913 - 2 III 1914]

Dziennik pisany między 23 XII 1913 roku a 2 III 1914, w Bryniowie, Warszawie, Dreźnie i Pradze. Treść dziennika zdominowana jest tematem stanu zdrowia autorki. Zatrzymała się jej miesiączka, doświadcza rozmaitych bólów i niepokoi się o stan zdrowia, ale i wraca wciąż do nadziei, że to nie menopauza [ma w tej chwili 43 lata], ani choroba, ale może jednak wreszcie – ciąża. Dużo miejsca w dzienniku zajmują opisy symptomów, które czasem dają nadzieję, że to ciąża, a czasem wywołują strach przed nadchodzącą miesiączką albo menopauzą.

publikacje

Wróć do listy

Spojrzenie wstecz

Pamiętnikarka kreśli portrety członków rodziny: sióstr Zofii "Lali" i Danuty oraz braci: Antoniego, Janusza, Zdzisława i Stefana. Pisze o ich szkołach, miejscach pracy, rodzinach oraz losach po II wojnie światowej. "Spojrzenie wstecz" jest poświęcone przede wszystkim najstarszej z dziewcząt Zofii utalentowanej muzycznie, obdarzonej słuchem absolutnym, która nie mogła rozwijać swojego talentu, bo rodzice sprzedali pianino, aby wykupić od wojska Antoniego, jako najstarsza z córek wcześnie została wprzągnięta w kierat prac domowych.

publikacje

Wróć do listy

Kalendarze z notatkami Zofii z Białłozorów Römerowej

Zapiski w drukowanych kalendarzach Zofii Römerowej były prowadzone w czasie przed Dziennikami i równolegle z nimi. Tom pierwszy zawiera notatki z lat 1836-1837, mieszczące się w kalendarzu z Drukarni Manesa Romma i Zymela Typografa w Wilnie i Grodnie. Jest to kronika panieńska autorki.

publikacje

Wróć do listy

Dziennik z lat 1883-1890

Helena Załuska w Dzienniku z lat 1883-1890  przedstawia życie krakowskiej arystokracji i ziemiaństwa. Opisuje wizyty, m.in u biskupa Albina Dunajewskiego, Antoniego Potockiego, zaznacza, że dyplomata Karol Załuski został posłem i ministrem pełnomocnym. Autorka odnotowuje wielkanocne kwesty, śluby wśród arystokracji, spisuje wrażenie po obejrzeniu przedstawienia żywych obrazów według Ogniem i mieczem Sienkiewicza (Teatr Stary, 1884), ocenia postępy w nauce swoich dzieci.