publikacje

Wróć do listy

O profesorze Stanisławie Skowrońskim, nowe szczegóły

Autorka opisuje losy profesora oszmiańskiego Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, Stanisława Skowrońskiego. Autorka spotkała go w domu swego stryja, Feliksa Wysockiego, na początku lat 50-tych. Profesor wrócił właśnie po 5-letnim pobycie na Syberii do Oszmiany, skąd ubiegał się o wyjazd do Polski. Profesor rozpoznał w Jadwidze dawną uczennicę Szkoły Powszechnej z Oszmiany (sprzed wojny). Opowiedział jej o swych losach wojennych. Po klęsce wrześniowej przedostał się na Litwę, gdzie przetrwał do okupacji niemieckiej. W czasie okupacji był w AK.

publikacje

Wróć do listy

b.t.[Ja niżej podpisana…]

Autorka pisze do Archiwum Wschodniego w związku ze swoimi wspomnieniami, które przesłała na konkurs tygodnika „Kontakty”. Cieszy się, że po wielu latach ktoś się zainteresował losami Polaków zesłanych na wiele lat na Syberię. Gdy opuścili obóz, musieli iść pieszo 70 km przez tajgę. Nie wszędzie ich przyjmowano, żebrali o parę kartofli, by nie umrzeć z głodu.

publikacje

Wróć do listy

Relacja p. Bronisławy Turbiasz

Autorka opowiada o pobycie w obozach karnych na Syberii, gdzie została zesłana za swoją działalność w AK w czasie okupacji.

publikacje

Wróć do listy

Ojciec poległ na Polu Chwały

Autorka opisuje wojenne losy swojej rodziny. Urodziła się w 1904 r. w Nowosielcach, pow. Przeworsk. Wychowała się na wsi w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Po wyjściu za mąż zamieszkała w Drohobyczu. Urodziła dwóch synów: Franciszka i Eugeniusza.

publikacje

Wróć do listy

Świadek w procesie 16-tu

Autorka opisuje aresztowanie, przesłuchania, więzienie i zesłanie w głąb Rosji.

Urodziła się w 1913 r. we Lwowie, w rodzinie urzędnika poczty austriackiej. Jej ojciec brał udział w I wojnie światowej i dostał się do niewoli rosyjskiej po upadku Przemyśla. Pisał listy, ale po wybuchu Rewolucji Październikowej wszelki słuch o nim zaginął. Zofia kończy gimnazjum im. Królowej Jadwigi we Lwowie i wychodzi za mąż. Mają dwójkę dzieci. Mąż jako oficer służby czynnej poszedł na front. Wrócił w 1940 r. i zaraz został aresztowany przez NKWD. Prawdopodobnie zginął w Katyniu.

publikacje

Wróć do listy

Dzieliłam los rodziców

Autorka opisuje zesłanie na Syberię. 

publikacje

Wróć do listy

Trzy siostry

Autorka opisuje losy rodziny Domańskich w czasie II wojny światowej. Ojciec był przez ostatnie lata przed wojną sołtysem i komendantem „Strzelca”. Po wkroczeniu Rosjan w 1939 r. został zatrudniony w miejscowej gminie jako sekretarz, bo znał jęz. ukraiński. Początkowo było w miarę spokojnie, ale NKWD stopniowo aresztowało i wywoziło Polaków. Sytuacja nasiliła się w lutym 1940 r. Wieczorem 11 lutego znajomy Ukrainiec powiadomił ich, że są na liście do wywózki. Mieli czas, żeby się przygotować i spakować potrzebne rzeczy.

publikacje

Wróć do listy

Z rodzicami przez piekło Syberii

Autorka opowiada o losach swojej rodziny zesłanej na Syberię. Tekst jest pisany bardzo emocjonalnie.

publikacje

Wróć do listy

Pozostawieni na pastwę losu…

Autorka opisuje zesłanie na Syberię. Przed wojną mieszkała z rodzicami i dwoma braćmi w miejscowości Majdan Górny, pow. Nadwórna, woj. Stanisławów. Ojciec, Piotr Bodnar, był gajowym (mieszkali w leśniczówce) i zamiłowanym bartnikiem (posiadał dużą pasiekę – ok. 50 uli). W momencie wywózki, która nastąpiła 10.02.1940 r., autorka miała 8 lat. Została zabrana z domu razem z ojcem i młodszym bratem. Matki nie było wtedy w domu, a starszy brat (Stanisław, 17 lat) poszedł po nią – oboje uniknęli zesłania, ukrywali się u znajomych, a po wyzwoleniu wyjechali na Śląsk, do Warciszowa, k.

publikacje

Wróć do listy

Przeżyła koszmar syberyjskiej zsyłki

Autorka opisuje swoje życie, a w szczególności wywózkę na Syberię.

Urodziła się w 1925 r. w miejscowości Popioły, pow. Toruń. Ojciec był leśnikiem w lasach państwowych, w roku 1938 przeniósł się na Kresy, do miejscowości Zalutycze, również do lasów państwowych. Matka, z zawodu nauczycielka, zajmowała się dziećmi (5 córek i 2 synów).

Strony