publikacje

Wróć do listy

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia Stanisławy Kowalewskiej są krótkim zapisem doświadczeń z 1945 r., kiedy w wyniku przymusowych przesiedleń udała się w podróż na Ziemie Zachodnie w poszukiwaniu nowego domu. Najwięcej miejsca autorka poświęca okolicznościom poprzedzającym wysiedlenie: rabunkowi, poczuciu zagrożenia i zamordowaniu Polaka – o czym słyszała od bezpośredniej świadkini.

publikacje

Wróć do listy

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia Stefanii Karpińskiej dotyczą przymusowego wysiedlania ludności polskiej z Kresów Wschodnich po II wojnie światowej. Autorka opisuje swoje przeżycia z tego okresu, m.in.: nastroje panujące wśród mieszkańców w związku z ogłoszoną akcją repatriacyjną, oczekiwanie na wyjazd, podróż na Ziemie Zachodnie – warunki i przeżycia podczas miesięcznej podróży, okoliczności dotarcia do Malborka. Wspomnienia ukazują także pierwsze dni egzystencji w nowym miejscu zamieszkania oraz ówczesnych mieszkańców Malborka – napływową i miejscowa ludność.

publikacje

Wróć do listy

W kopalniach złota na Uralu

Wspomnienia zapisane w formie rozmowy Janiny Trawki [vel. Otrębowicz] z jej siostrzenicą na temat deportacji w głąb Rosji. Ciotka opowiada losy swej rodziny wywiezionej na Ural w lutym 1940 r. z Horożanki, woj. tarnopolskie. Ich rodzina składała się z matki, ojczyma, jego trójki dzieci z pierwszego małżeństwa (15, 12 i 3 lata) oraz Janiny, która miała 12 lat.

publikacje

Wróć do listy

Głód, zimno i strach

Autorka opisuje swój pobyt na Uralu.

publikacje

Wróć do listy

Pierwsza wojna światowa

Autorka opisuje losy swojej rodziny, deportowanej z woj. nowogródzkiego w ramach pierwszej masowej wywózki (10.02.1940 r.). Wbrew tytułowi koncentruje się na okresie II wojny światowej. Odnośnie okresu I wojny, dowiadujemy się jedynie, że jej ojciec walczył w pod dowództwem J. Piłsudskiego, a po jej zakończeniu otrzymał 21 ha ziemi.

publikacje

Wróć do listy

Wschodnie losy Polaków

Wspomnienie Haliny Nowickiej deportowanej ze wsi Bogusze, pow. Grajewo, do Kazachstanu w dniu 13.04.1940 r., nadesłane do redakcji „Kontaktów” (w Łomży), na konkurs pod nazwą „Wschodnie losy Polaków”.

publikacje

Wróć do listy

b.t. [Wyczytałam w gazecie…]

Autorka opowiada o swoim pobycie w Kazachstanie w czasie II wojny światowej.

publikacje

Wróć do listy

Życiorys mego męża Jana Mikołajewskiego

Autorka opisuje losy swojego męża, Jana Mikołajewskiego, wziętego do hitlerowskiej niewoli.

publikacje

Wróć do listy

Moje wspomnienia przeżyte w Brześciu nad Bugiem

Autorka opisuje swoje dziecięce przeżycia z czasów II wojny światowej, a szczególnie z Bitwy Brzeskiej 1941 r.

publikacje

Wróć do listy

b.t. [Ja Jadwiga Zarzycka…]

Losy dziecka w czasie II wojny światowej. Autorka urodziła się 16.09.1939 r. w Mołodecznie, woj. wileńskie. W dniu 10.02.1940 r. została deportowana razem z matką i starszą siostrą do wsi Leonidowka, koło miasteczka Szczerbakty, Pawlodarska Obłast, Cerupiński Rejon. Ojciec został aresztowany przez Rosjan, udem ocalał, wstąpił do Armii gen. Andersa.

Strony