publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 roku. Relacje z Wybrzeża. „Postawy i zachowania ludzi – po drugiej stronie bramy”.

Krytyczna refleksja Elżbiety Kloski nad wydarzeniami sierpniowymi. Autorka dzieli się uwagami na temat polityki PZPR wobec robotników, znaczenia strajków dla roli partii, ideału robotnika, postaw patriotycznych w socjalistycznym ustroju i prawdziwych przyczyn strajków oraz wskazuje konieczne działania partii na rzecz utrzymania spokoju. Całość pracy utrzymana w języku propagandowej nowomowy.

publikacje

Wróć do listy

[BT]

Pamiętnik Henryki Florek zawiera uporządkowane zapisy opatrzone datami, które w tym przypadku oznaczają dni, w których autorka spisywała wydarzenia z przeszłości. Wspomnienia są opatrzone dodatkowo bieżącymi komentarzami. Florek sięga pamięcią do swego dzieciństwa, opisuje poszczególne etapy edukacji (od szkoły podstawowej do studiów), które były dla niej szansą na awans społeczny.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs, zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 r.

Konkurs na wspomnienia z sierpnia ’80 jest dla autorki pretekstem do opisania męczących ją problemów i prośby o interwencję. Franciszka Kozłowska dzieli się swoimi przemyśleniami na temat ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju, raportuje o podejrzanych wydarzeniach i osobach oraz podkreśla, że wielokrotnie już zwracała się do różnych podmiotów z apelem o podjęcie działań – pisała m.in. do „Trybuny Ludu” i „Dziennika Warszawy”.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs, zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 r.

Wspomnienia Mirosławy Pomiernej z wakacji w 1980 r. z wydarzeniami sierpniowymi w tle. Autorka – zapalona wędkarka – opisuje wczasy spędzone z mężem na podolsztyńskiej wsi. Wspomnienia w formie dziennika są przedstawiane z punktu widzenia podmiotu zbiorowego („kupujemy”, „śmiejemy się”, „jesteśmy”, „do nas”), w zasadzie bez wyodrębnienia autorki jako osobnego podmiotu. Regularne notatki mają charakter faktograficzny i ukazują codzienne zdarzenia i czynności.

publikacje

Wróć do listy

b.t. [Ja myślę, że to właściwie…]

Autorka opowiada o swej działalności opozycyjnej na przełomie lat 60-tych i 70-tych. Była związana ze środowiskiem Ruchu w Warszawie.

publikacje

Wróć do listy

b.t. [Szanowna Pani, w załączeniu…]

List do Haliny Martin. Alice jest przyjaciółką Izy Kuczyńskiej i jej skrzynką kontaktową w Europie Zachodniej, przez nią Kuczyńska wysyła listy na Zachód, aby uniknąć cenzury, przez nią również odbiera przesyłki do niej, np. z książkami wydawanymi na Zachodzie.

publikacje

Wróć do listy

b.t. [Szanowna Pani! Bardzo…]

Dwa listy do Alice Bellier z Liege w Belgii. Alice jest przyjaciółką Izy Kuczyńskiej i jej skrzynką kontaktową w Europie Zachodniej, przez nią Kuczyńska wysyła listy na Zachód, aby uniknąć cenzury, przez nią również odbiera przesyłki do niej np. z książkami wydawanymi na Zachodzie.

publikacje

Wróć do listy

Relacja p. Iwony Różewicz

Autorka opisuje swoją działalność opozycyjną w latach 80-tych w środowisku inteligencji, a także swój udział w reaktywacji przedwojennego PPS-u. Przedstawia ewolucję poglądów swego środowiska i niektórych jego przedstawicieli, naświetlając niektóre spory ideowe czy personalne. Tekst zawiera pewne refleksje nad zmianami ustrojowymi i ideologicznymi zachodzącymi w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

publikacje

Wróć do listy

Mieczysława Karczewska z Wawrzyniaków

Autorka opisuje swoje losy podczas okupacji oraz działalność konspiracyjną w latach powojennych, w ramach tajnego harcerstwa.

publikacje

Wróć do listy

Wywiad z druhną Krystyną Durką, uczestniczką II harcerskiej konspiracji w Buku.

Jest to relacja Krystyny Durki, dotycząca powojennego harcerstwa, które po 1949 r. przeszło do podziemia. Autorka przez cały czas aż do 1988 r. mieszkała w Buku (z 2-letnią przerwą, kiedy wyjechała do pracy w Warszawie.

Strony