publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja bez daty, z umiejscowienia w zbiorze wynika, że powstać mogła pod koniec 1945 roku. Dotyczy wydarzeń z okresu od 1939 do 1945 roku.

publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja z datą 19 grudnia 1945 roku. Dotyczy wydarzeń z okresu od 1942 do 1945 roku.

Autorka skupiła się na swoim stanie zdrowia. Zanotowała, że w czasie okupacji przebywała w kilku obozach pracy (nie podała ich nazw). W roku 1942 przeziębiła się w czasie pracy przy budowie drogi. Trafiła do "rewiru" (szpitala obozowego), gdzie ją wyleczono.

publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja z datą dzienną 6 grudnia 1945 roku, dotyczy wydarzeń okresu od 1943 do 1945 roku.

Tytuł nieuwzględniony w inwentarzu archiwalny: "Moje przeżycia w czasie okupacji niemieckiej".

publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja bez daty. Dotyczy wydarzeń z okresu pomiędzy 1942 a 1945 rokiem.

publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja bez daty. Dotyczy wydarzeń z 1942 roku.

Krótki tekst dotyczący pobytu Autorki w obozie pracy Wisau. Kobieta zapisała, że dostała się do niego na jesieni 1942 roku. Przydzielono jej pracę w kuchni.

W obozie przebywało około tysiąca mężczyzn i 24 kobiety z personelu pomocniczego. Wszyscy mieszkali w dwunastu drewnianych barakach, w jedynym murowanym budynku znajdowała się kuchnia.

Autorka dodała, że kobiety traktowano względnie dobrze. Nad mężczyznami przydzielonymi głównie do budowy drogi znęcano się.

publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja bez daty, z informacji zawartych w dokumencie wynika jednak, że powstała na przełomie 1945 i 1946 roku.

Na dokumencie tytuł nieuwzględniony w inwentarzu archiwalnym: "Skarżysko Werk A".

Relacja dotyczy pobytu Autorki w obozie pracy w Skarżysku Kamiennej. Kobieta opisała pobieżnie panujące tam warunki, koncentrując się na relacjach więźniów ze strażnikami.

publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja bez daty, z informacji zawartych w dokumencie wynika jednak, że powstała w 1946 roku. Obejmuje wydarzenia z okresu od 1942 do 1944 roku.

Tekst rozpoczynają informacje dotyczące pracy w lagrze, w tartaku. W 1942 obóz, w którym przebywała Autorka, zalała powódź. Kobieta wspomniała, że stracono wówczas wszystkie zapasy żywności.

publikacje

Wróć do listy

Birnbaum, Róża

Relacja bez daty, z umiejscowienia w archiwum można jednak wnosić, że powstała na przełomie 1945 i 1946 roku.

Tekst dotyczy zachowań strażników w obozie pracy w Skarżysku-Kamiennej. Autorka przytoczyła kilka nazwisk – zarówno Żydów jak i Niemców – i pobieżnie zrelacjonowała ich zachowania względem więźniarek.

publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja spisana 14 listopada 1945 roku. Dotyczy wydarzeń z okresu od 1942 do 1945 roku.

Tekst otwierają zdawkowe informacje o przybyciu Autorki do getta w Krakowie. Kobieta nie opisała warunków życia w mieście, zanotowała jedynie, że zamieszkała w budynku szpitalnym, następnie przeszła do informacji o akcjach wymierzonych w ludność żydowską.

publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relację otwierają zdawkowe informacje biograficzne dotyczące Autorki.

Następnie kobieta przeszła do zrelacjonowania losów swojej rodziny w pierwszych dniach po wejściu wojsk niemieckich. Opisała ucieczkę dziesięcioosobowej grupy krewnych do Wolbromia oraz poszukiwanie kogoś, kto skłonny byłby udzielić im schronienia. Zanotowała, że początkowo ukrywali się razem u polskiego gospodarza, później podzielili się na mniejsze grupy i zaczęli mieszkać w różnych miejscach. Po czasie trudnym do ustalenia kobietę (pozostającą z mężem i córką) wydała polska stróżka.

Strony