publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 r.

Wspomnienie nawiązujące do wydarzeń sierpniowych, w których sporo miejsca zajmują osobiste zapiski dotyczące pracy autorki. Aleksandra Chomicka opisuje m.in. nieprawidłowości, kiepskie warunki i stosunek przełożonych do pracowników w swoim zakładzie pracy. Dokument zawiera także fragment odnoszący się do wydarzeń z przeszłości autorki oraz opis sytuacji w mieście podczas protestów, kiedy nie działała łączność i komunikacja. Wspomnienie Chomickiej jest ciekawym – choć miejscami dość chaotycznym i niejasnym – zapisem emocji i rozumienia otaczającej rzeczywistości.

 

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 r.

Osobiste refleksje natury ogólnej dotyczące wydarzeń sierpniowych. W zwięzłych zapiskach Genowefa Snopkowska dzieli się spostrzeżeniami m. in. w temacie miłości do ojczyzny (ojczyzna zawsze pisana dużą literą), kondycji młodzieży (beztroskiej i rozpitej) oraz silnymi emocjami towarzyszącymi jej podczas strajków robotniczych.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 roku. Relacje z Wybrzeża. „Postawy i zachowania ludzi – po drugiej stronie bramy”.

Fragmenty dziennika Anny Powagi dotyczące wydarzeń sierpniowych zawierają zapiski z  15 sierpnia 1980 r. i 17 stycznia 1981 r. Każdorazowo wydarzenia ze świata zewnętrznego są punktem wyjścia do luźnych, filozoficznych rozważań autorki m. in. na temat przyczyn sierpniowego zrywu społecznego. W pracy autorka cytuje m. in. K. Marksa i J. Woronieckiego.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 roku. Relacje z Wybrzeża. „Postawy i zachowania ludzi – po drugiej stronie bramy”.

Autorka wspomina okoliczności w jakich przypadkiem dowiedziała się o strajku, wystąpienie byłego i ówczesnego premiera: Babiucha i Gierka oraz emocje towarzyszące jej podczas dni strajkowych: rosnący pesymizm, niepokój oraz ulgę i radość po zawarciu porozumień.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 roku. Relacje z Wybrzeża. „Postawy i zachowania ludzi – po drugiej stronie bramy”.

Luźne, miejscami pełne gniewu zapiski Zofii Olewniczak, w których zawarła swoje krytyczne przemyślenia dotyczące strajków robotniczych. Impulsem do ich napisania były wydarzenia sierpniowe, które przywołały wspomnienia z dzieciństwa. Autorka odnosi się m. in. do kwestii postulatu wolnych sobót, postaw Polaków i społecznych konsekwencji strajku oraz swoich osobistych, ciężkich doświadczeń.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 roku. Relacje z Wybrzeża. „Postawy i zachowania ludzi – po drugiej stronie bramy”.

Ponure i pełne gniewu refleksje Elżbiety Matuszewskiej z wydarzeniami sierpniowymi w tle. Masowe strajki robotnicze skłoniły autorkę do podzielenia się swoimi przemyśleniami odnośnie ówczesnej sytuacji w kraju, pogardy partii dla społeczeństwa, panujących nierówności i niesprawiedliwości społecznej.  Pomimo gorzkich podsumowań autorka kończy nadzieją/groźbą, że ruch solidarnościowy zmieni na lepsze przyszłość zwykłych Polek i Polaków.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 roku. Relacje z Wybrzeża. „Postawy i zachowania ludzi – po drugiej stronie bramy”.

Krótkie wspomnienie Elżbiety Lis dotyczące Sierpnia ‘80 ukazuje dwa wydarzenia – z 17 i 20 sierpnia 1980 r., które najmocniej zapadły w pamięć autorce z powodu ogromnych emocji im towarzyszących. Pierwszym opisywanym wydarzeniem był widok strajkujących robotników, widzianych z okna kolejki elektrycznej. Drugie wspomnienie dotyczyło dzieci, które w dzień strajku nie poszły do szkoły i bawiły się w wojnę.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs, zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 r.

Wspomnienie anonimowej autorki dotyczące Sierpnia ’80. Fala strajków stała się dla autorki impulsem do gorzkiej, osobistej refleksji nad swoim życiem i warunkami życia w Polsce: panującą biedą, niesprawiedliwością, zawiedzionymi nadziejami, zakłamaniem. Autorka szczegółowo analizuje m. in. kwestię rent, podwyżek płac i cen, poziomu życia przeciętnej rodziny, posługując się przykładami z najbliższego otoczenia i ukazując szereg nieprawidłowości i nieprawości w istniejącym systemie. Swoje zapiski autorka kończy z rezygnacją, życząc sobie: „obym nie miała nadziei na lepsze”.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 r.

Stanisława Wasiakowa wspomina wydarzenia sierpniowe, zadając sobie szereg pytań odnośnie reakcji władz i przyszłości, jednocześnie komentując ówczesne wydarzenia ze sceny politycznej.

 

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs, zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 r.

Wspomnienie Eulalii Zębek dotyczące wydarzeń sierpniowych. W bardzo osobistych zapiskach autorka opisuje swoje dotychczasowe, niezwykle ciężkie życie (wspomina o rozważanym w przeszłości samobójstwie) oraz całą paletę emocji towarzyszących jej w dniach protestów: od radości i nadziei związanych z ruchem solidarnościowym, poprzez strach przed ewentualnym rozlewem krwi i złość na rządzących.

Strony