publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Bardzo lakoniczne wspomnienia Jadwigi – babci (prababci? – z treści nie wynika) Julii Sobkowicz, autorki pracy,  spisane w narracji pierwszoosobowej, w której Julia Sobkowicz swoim piórem oddaje głos bohaterce. Jadwiga – Jadzia, we wspomnieniach bardzo zwięźle opisuje spokojne dzieciństwo, naukę i lata wojny aż do czasu kiedy opuściła rodzinny Lwów i przeniosła się do Wrocławia. Dużo chętniej wraca pamięcią do miasta swojego dzieciństwa i młodości, wiele miejsca poświęcając na wymienienie jego największym – jej zdaniem – atrakcji.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2011. Prace konkursowe.

 

Szymanek opisuje losy swojej prababci Anieli Pasławskiej, koncentrując się na przeżyciach bohaterki przypadających na lata przedwojenne i II wojny światowej. Fragmenty wspomnień Pasławskiej  dotyczą dzieciństwa spędzonego na Kresach w podlwowskiej wsi: m. in.  przebytej ciężkiej choroby, zabaw i obowiązków gospodarskich. Druga część obejmuje wojenne przeżycia Pasławskiej – z okresu, gdy mieszkała we Lwowie oraz po powrocie do rodzinnej miejscowości (wzmiankuje m. in. problem gwałtów w czasie wojny, zbrodnie niemieckie na cywilnej ludności).

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe.

Wspomnienia Stanisławy Śmigielskiej wysłuchane przez uczennice -  Joannę Wieruszewską i Justynę Majorkowską, które oddały głos swojej bohaterce i spisały jej opowieść z zachowaniem narracji pierwszoosobowej. Wspomnienia są spójnym, ciekawym i bogatym w szczegóły przekazem bohaterki, dotyczącym lat jej dzieciństwa i wczesnej młodości, spędzonych we Lwowie. Pomimo, iż opowiedziane z dystansu czasowego, wspomnienia żywo ukazują przedstawiane zdarzenia – są niezwykłą relacją obejmująca z jednej strony faktograficzne detale, z jednoczesnym oddaniem emocji im wówczas towarzyszącym.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XV. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2009. Prace konkursowe.

Pamela Jagiełłowicz w krótkim wspomnieniu przybliża postać swojej prababki Stanisławy Świcy: opisuje m. in. jej rodzinę ojca – Eliasza Bunia i matkę Marię-Katarzynę z domu Korol oraz brata Władka oraz ich życie w ukochanym Lwowie przed II wojną światową. W pracy znalazły się wzmianki odnośnie edukacji Stanisławy Świcy, małżeństwa, przymusowego przesiedlenia na ziemie zachodnie i powojennego życia we Wrocławiu, w którym osiadła na stałe, tęskniąc za Lwowem aż do śmierci w 2003 r.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XII Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2006. Prace konkursowe.

Wspomnienia Antoniny Danickiej w krótkim opracowaniu jej prawnuczki – Wioletty Terki – obejmują lata dzieciństwa i młodości Danickiej przeżyte na Kresach, do przymusowego przesiedlenia na ziemie zachodnie w 1945 r. i osiedlenia na Dolnym Śląsku. Dokument zawiera wiele bezpośrednich relacji bohaterki – Terka cytuje fragmenty z opowieści prababci, zachowując oryginalny język wypowiedzi. Danicka opisuje m. in. swoje dzieciństwo – beztroskie i szczęśliwe do wybuchu II wojny światowej, wymienia różne zabawy i dostępne atrakcje.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2011. Prace konkursowe.

Praca jest zapisem rozmowy wnuczki z babcią i została poprzedzona skróconym opisem przesiedlenia, którym autorka – Anna Trutowska – wprowadza czytelnika/ czytelniczkę w opowieść swej babci – Marii Trutowskiej. Wspomnienia podzielone na trzy tematyczne wątki, obejmują lata dzieciństwa bohaterki i dotyczą życia na Kresach u schyłku II wojny światowej - m. in rodzinnej miejscowości M. trutowskiej - Kopiatyna, kwestii narodowościowych na Kresach i wreszcie pierwszych powojennych lat na ziemiach zachodnich, gdzie w 1946 r. Maria Trutowska znalazła się wraz z rodziną.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Wspomnienia Marii Mariowskiej wysłuchane i spisane przez jej wnuczkę – Aleksandrę Pawlak. Prababcia autorki opowiada o swoim życiu na Kresach, które dzieliło się na szczęśliwe i dostatnie dzieciństwo, kiedy całym światem bohaterki była jej rodzina i rodzinna wieś Mogielnica oraz na czas wojny, na którą przypadły lata wczesnej młodości  Mariowskiej – również przeżyte w rodzinnej miejscowości, lecz z poszerzonym nagle o traumatyczne wydarzenia krajobrazem. Bohaterka portretuje przedwojenną Mogielnicę – jej wielokulturowość,  codzienne życie mieszkańców i  swojej rodziny.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XII Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2006. Prace konkursowe.

Wspomnienia Zuzanny Głodek, wysłuchane i spisane przez Ninę Pawelec, dotyczą losów rodziny bohaterki od momentu przybycia rodziców Zuzanny Głodek do Lwowa w latach 20. XX wieku, poprzez II wojnę św., aż do lat spędzonych we Wrocławiu po przymusowym przesiedleniu w 1946 r.  Autorka, utrzymując opowieść w narracji pierwszoosobowej, ukazuje chronologicznie losy rodziny Zuzanny Głodek: najpierw szczęśliwe dzieciństwo – zabawy, ulubione miejsca, zwyczaje oraz najbliższe otoczenie bohaterki: rodzinę, sąsiadów, koleżanki.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Zapis rozmowy Pauliny Konarskiej z Katarzyną Lombarską – prababcią autorki – dotyczy przede wszystkim jej dzieciństwa na Kresach i II wojny światowej, która przerwała spokojne życie. Bohaterka opowiada o tym, jak wojna dotknęła jej rodzinę, m. in. o wywózkach na roboty przymusowe i bandach UPA, zagubionej i odnalezionej w czasie wojny siostrze oraz o przymusowym przesiedleniu na Dolny Śląsk po II wojnie światowej w 1945 r. i dalszych losach po wysiedleniu. 

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Karolina Ponikowska zebrała w jednym dokumencie historię kilku pokoleń swojej pochodzącej z Kresów rodziny związanej rodzinnie i emocjonalnie z miastem Brody. Treść składa się z 5 tematycznych części dotyczących korzeni przodków autorki, historii Kresów w czasie II wojny światowej, życia podczas okupacji, powojennych losów i społeczności Brodzian. Ponikowska koncentruje  się przede wszystkim na postaci prababci i pradziadka: ur. w 1918 r. Joanny i dwa lata starszego Kazimierza Binasiewicza, opisując przy okazji losy pozostałych przodków z rodziny Binasiewiczów – m. in.

Strony