publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja spisana 8 listopada 1945 roku. Dotyczy wydarzeń z 1943 roku.

Tekst otwierają informacje koncentrujące się na restauracji mieszącej się przy ulicy Kamiennej w Krakowie. Prowadzili ją rodzice Autorki, a lokal dzierżawili od Żydów – rodzina Nagoschinerów. Gdy w Krakowie zorganizowano getto i przesiedlono do niego żydowskich mieszkańców miasta, właściciele domu odwiedzali restauratorów i pozostawali z nimi w kontakcie.

publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja spisana 10 listopada 1945 roku. Dotycz okresu od 1943 do 1944 roku.

Tytuł nieuwzględniony w inwentarzu: "Zeznanie w sprawie Stefanii Erandstaetter"

Stefania Erandstaetter była koleżanką Autorki, dziewczynki uczęszczały przed wojną do gimnazjum Wünnichowej przy ulicy Potockiego w Krakowie.

publikacje

Wróć do listy

b.t. [Szanowna Pani Tereso!...]

Autorka opisuje swoje dziecięce przeżycia z lat okupacji na Wołyniu. Mieszkała z rodziną w Łucku.

publikacje

Wróć do listy

Kontakt na Gestapo

Wspomnienie Haliny Martin o Ilze Glinickiej, z d. Stroebel, kobiecie która uratowała dziesiątki osób z rąk gestapo, wyciągała ludzi z więzień i obozów. Autorka opisuje swoje spotkanie z Glinicką i ich późniejszą znajomość.

publikacje

Wróć do listy

b.t. [P. Gizelda Heilpernowa, Lwów…]

Dwie historie z czasów okupacji niemieckiej we Lwowie, dotyczące Eryka Seidenglanza, kierownika „Heimu der Luftwaffe” przy ul. Lisa-Kuli we Lwowie. Seidenglanz pochodził z Lipska i był bardzo przyjaźnie nastawiony do Żydów.